ไฉไลมาก! ถนน4เลน “กาฬสินธุ์-บ.นาไคร้” เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกร่นระยะทาง20กม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร สาย กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ กม.634 – 670 ระยะทางยาวประมาณ 35.72 กิโลเมตร

แนวเส้นทางจะอยู่นอกตัวเมือง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของระบบคมนาคมขนส่งแห่งชาติ ตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) หนึ่งในเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ โครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก

ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพาน กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง กว้าง 9.1 เมตร มีจุดกลับรถบนพื้นถนน 12 แห่ง จุดกลับรถใต้สะพาน 4 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง งบประมาณ 1,443.112 ล้านบาท 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วทั้ง 2 ส่วน ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถย่นระยะทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดมุกดาหารกว่า 20 กิโลเมตร


เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในต่างจังหวัด และภาพรวมของประเทศในแขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การบริการ การค้าระหว่างประเทศ การอุตสาหกรรม เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ