เปิดใช้แล้ว! ถนน-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมการเดินทาง 2 ฝั่ง จ.อยุธยา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจโครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

นายอาคมกล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรสูงในพื้นที่เขตเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงวันหยุดเทศกาลท่องเที่ยว

ขณะที่โครงข่ายคมนาคมยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน มีถนน ทล. 309 (ถนนโรจนะ) เพียงเส้นทางเดียวที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ทล. 32 (ถนนสายเอเชีย) เพื่อเข้าออกตัวเมืองจากด้านทิศตะวันออกจนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในถนนสายดังกล่าวสะสม และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังพื้นที่ตัวเมือง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าสู่พื้นที่เมืองด้านทิศใต้ช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนโรจนะ และส่งผ่านการจราจรให้เข้าสู่ย่านชุมชนและเขตโบราณสถาน และแก้ปัญหาการจราจรของตัวเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งยังได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวถนนผังเมืองสาย ก เพื่อเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินสายหลักสองฝั่งแม่น้ำและรองรับการพัฒนาเป็นวงแหวนตอบกลางด้านใต้เชื่อมต่อระหว่างสายทางหลวงแผ่นดินด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการมีแนวสายทางเริ่มต้นที่ทางแยกจาก ทล.32 (ถนนสายเอเชีย ตอนบางปะอิน – นครสรรค์) ด้านซ้ายทางข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา แนวสายทางไปทางทิศตะวันตกข้ามทางรถไฟสายเหนือ บรรจบกับ ทล.3477 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออกในพื้นที่ต้าบลเกาะเรียน

จากนั้นก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้เจ้าพระยาไปบรรจบถนน ทล.3469 ริมฝั่งแม่น้ำฯ ด้านทิศตะวันตกใกล้หมู่บ้านโปรตุเกส ในพื้นที่ต้าบลสำเภาล่ม ระยะทาง รวม 4.629 กิโลเมตร ลักษณะโครงการแบ่งเป็น 2 สัญญา

สัญญาตอนที่ 1 ก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทางรถไฟ จาก ทล.32 – ทล.3477งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าในบริเวณชุมชน ที่ กม. 0+030 – 0+700) และถนน คสล. ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง AC ในบริเวณนอกชุมชน กม.0+ 700 – 3+698)พร้อมงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามทางรถไฟสายเหนือ ขนาด 4 ช่องจราจร ผิว AC พร้อมทางเท้า ความยาว 380 เมตรค่าก่อสร้าง 546.84 ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้สัญจรแล้ว

สัญญาตอนที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จาก ทล.3477 – ทล.3469พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 4 ช่องจราจร ผิว AC ทางเท้า ความยาว 382 เมตร ค่าก่อสร้าง 358.46 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้สัญจรแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ