“ปลัดคมนาคม” รีเช็ค 24 โครงการพื้นที่บุรีรัมย์รับแข่ง “โมโตจีพี” มี.ค.นี้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงฯ นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และนางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ของหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

โดยได้ติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้าตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาทิ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีสายทางในความรับผิดชอบ 24 สายทาง ระยะทางรวม 889.267 กิโลเมตร และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง

เช่น ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 226 สายบุรีรัมย์ – สุรินทร์ ตอนบุรีรัมย์ – อ.กระสัง ระยะทาง 29.900 กม. การก่อสร้างมีความคืบหน้า 20.065% ทล.348 สาย อ.ปะคำ – อ.นางรอง ระยะทาง 26.625 กม. การก่อสร้างมีความคืบหน้า 7.495% และ ทล.202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.พุทไธสง ตอน 1 ระยะทาง 15.00 กม. การก่อสร้างมีความคืบหน้า 98.495% เป็นต้น

ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโดยยึดหลักความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมและจัดลำดับความสำคัญก่อนของบประมาณ รวมทั้งประสานงานกับกรมทางหลวงอย่างใกล้ชิด กระบวนการใดที่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการก่อน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาโครงการได้ทันที เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ประกาศใช้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการนำมาตรการบริหารจัดการจราจรในงานก่อสร้างและโครงการก่อสร้างในพื้นที่การจราจรหนาแน่น 6 มิติ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มาใช้บริหารจัดการงานก่อสร้างในพื้นที่ การดำเนินโครงการต้องได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จ.บุรีรัมย์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ส่วนการเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ “โมโตจีพี” ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ จ.บุรีรัมย์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและถอดบทเรียนจากครั้งที่ผ่านมา

ยังให้สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เข้มงวดกวดขันการตรวจควันดำ รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกับหน่วยงานด้านสุขภาพ พร้อมกำชับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน

ด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งทั้งแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และแขวงทางหลวงชนบทได้แจกจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชน ส่วนการดับไฟที่ลุกไหม้ริมทางหลวง ให้ทั้งสองหน่วยงานช่วยเหลือกันในการดับไฟ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ