ประกาศ! ขั้นตอนจ่ายภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง เปิดช่องคัดค้าน-ฟ้องศาลใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำประกาศกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

– อปท.แต่งตั้งพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดเวลาสำรวจก่อนการสำรวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
– อปท.สำรวจประเภท จำนวน ขนาด และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
– อปท.จัดทำบัญชี รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
– อปท.ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบก่อนประเมินภาษี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

ในขั้นตอนที่ 2 การประเมินภาษี

– อปท.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ
– อปท.ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (รายการ ราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อัตราภาษี/จำนวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี

และขั้นตอนที่ 3 การชำระภาษี

ถ้าผู้เสียภาษี เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถชำระภาษีภายใน เม.ย. (ปี 2563 ขยายเวลาถึง ส.ค. 2563) แต่ถ้าชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือค้างชำระ จะต้องจ่ายทั้งค่าภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มด้วย

ส่วนกรณี ผู้เสียภาษีที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ของ อปท. และอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถยื่นเอกสารคำร้องคัดค้าน ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ยื่นคำร้องคัดค้านภายใน 30 วัน ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องภายใน 60 วัน ถ้าเห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า รับเงินคืนภายใน 1 ปี ถ้ายังไม่เห็นชอบ ทำตามขั้นตอน ข้อ 2 ต่อไป

2.ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดวินิจฉัยภายใน 60 วัน และถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี และถ้ายังไม่เห็นชอบ ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่ 3

3.ยื่นฟ้องศาลภายใน 30 วัน ที่ศาลภาษีอากรกลาง

ทั้งนี้สามารถชำระภาษีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งทางไปรษณีย์ ผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นตามที่ มหาดไทยประกาศกำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ