“ศักดิ์สยาม” เซ็น MOC เกาหลีศึกษาวิจัยการขนส่งทางถนน-ทางด่วนใต้ดิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 21 ก.พ.2563 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ด้านการขนส่งทางถนนกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผลสืบเนื่องจากการพบหารือะหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562 ที่กระทรวงคมนาคม

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำ MOC ระหว่างไทยและเกาหลี สาระสำคัญเป็นการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกันเป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงข่ายและระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย

โดยขอบเขตความร่วมมือ ครอบคลุมถึงโครงการ การแก้ไขปัญหาการจราจรในแขตกรุงเทพฯ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โครงการทางด่วนใต้ดิน การพัฒนาจุดพักรถ ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน และการพัฒนามอเตอร์เวย์ และอาจจะพิจารณาขอบเขตความร่วมมืออื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน

รูปแบบความร่วมมือเป็นไปในแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ การวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมสัมมนา โครงกานำร่อง การส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ