แท็กซี่ก็ได้ 5,000 บาท 3 หมื่นคัน แถมพักหนี้ 6 เดือน

“ขนส่ง” เอาใจ “แท็กซี่” เทกระจาดสารพัดมาตรการ ทั้ง”ลด NGV-CNG เหลือ 10.62-พักหนี้รถ 6 เดือน-ขยายเวลาจ่ายหนี้สูงสุด 96 เดือน-แจ้งหยุดใช้รถเพื่อรับเบี้ยประกันคืน” เผยแท็กซี่มีสิทธิ์ขอเงินช่วยเหลือ 5,000 บ.ยืดต่อใบขับขี่จนกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินยกเลิก ก่อนแย้มชงครม.เคาะแผนฟื้นฟูขสมก.ใน 1 เดือน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ทราบว่า ปัจจุบันรถแท็กซี่ในระบบจำนวน 80,000 คัน ต้องหยุดให้บริการและจอดนิ่ง 30,000 คัน
ปตท.อุดหนุนCNG-NGV
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว กรมจึงได้เสนอมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้ขยายการช่วยเหลือด้านพลังงาน โดยให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาในการอุดหนุนราคา CNG และNGV สำหรับรถบัส รถตู้โดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถสามล้อรับจ้าง ที่ถือบัตรส่วนลด ที่ 10.62 บาท/กก. เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.นี้
นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย กรมได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ดังนี้
 
พักหนี้รถ 6 เดือน
สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด
 
ขยายกรอบจ่ายหนี้ 96 เดือน
สำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ เบื้องต้นจำนวน 15 แห่ง มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ ทั้งการพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน ตามข้อเสนอของกรมและผู้ประกอบการขนส่ง ครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ เงื่อนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละรายด้วย
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจแจ้งการหยุดใช้รถในช่วงนี้ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยในช่วงเวลาที่หยุดใช้รถคืนหรือผู้ประกอบการอาจตกลงกับบริษัทผู้รับประกันเพื่อนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาคุ้มครองได้
โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งปรับหลักเกณฑ์การแจ้งหยุดใช้รถตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ สามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน
 
มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับ 5,000
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยรายได้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งรวมถึงผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย โดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน (รถร่วม)
 
ยืดต่อใบขับขี่จนกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินสิ้นสุด
ส่วนการต่อใบขับขี่รถสาธารณะ ขณะนี้กรมได้ออกประกาศกรม เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถยนต์และผู้ประจำรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรแล้ว โดยขยายเวลาให้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยหลังจากประกาศยกเลิกแล้ว จะต้องเข้ามาดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ทุกประเภทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกเลิก
ยันยังมีรถวิ่งให้บริการ
นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะยังคงให้บริการประชาชน โดยทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถ และผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ซึ่งกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีมาตรการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือภายในรถ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารจากเชื้อไวรัส
ทั้งนี้ กรมพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชงแผนฟื้นฟูขสมก.เข้าครม.ใน 1 เดือน
นอกจากนี้ นายจิรุตม์ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเส้นทางรถเมล์ 104 เส้นทาง ตามแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางรถเมล์ใหม่ให้รอบคอบ โดยหลักจะต้องเป็นเส้นทางที่สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่ฟิทซ์ตายตัวแบบปัจจุบัน ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เชิญตนและนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เข้าหารือ เพื่อสรุปข้อมูลทุกอย่างครั้ง โดยมีแผนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนฟื้นฟูภายใน 1 เดือนนับจากนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ