พม.ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ งดบุคคลภายนอกเข้ากระทรวงตั้งแต่ 30 มี.ค.เป็นต้นไป

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวง โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบติงานในทุกอาคารของกระทรวง พม. ในพื้นที่สะพานขาว ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน และงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคารในพื้นที่สะพานขาว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

นายปรเมธีกล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารและส่วนราชการอื่นสังกัด พม.ในพื้นที่สะพานขาว ได้ขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1) ให้ทุกส่วนราชการประสานแจ้งบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการทราบ เรื่องงดบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคารกระทรวง และส่วนราชการสังกัด พม.ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ email เป็นต้น

2) บุคลากรทุกคนที่เข้าอาคารกระทรวง ต้องแสดงบัตรแสดงตนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารกระทรวงโดยเด็ดขาด

3) กรณีการรับ-ส่งเอกสารขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ (ด้านหน้าป้ายไฟ ศูนย์ 1300) ซึ่งจะทำป้ายวางไว้ให้ทราบ และโทรแจ้งให้บุคลากรที่จะมาติดต่อด้วยลงมารับ-ส่งเอกสารที่จุดดังกล่าว

และ 4) ขอให้ทุกส่วนราชการประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการดังกล่าวโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้มีนโยบายให้บุคลากรของกระทรวง พม. วางแผนการทำงาน ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักงานทุกวัน เน้นการทำงานที่บ้าน (work from home) และสามารถกำหนดสัดส่วนบุคลากรได้ตามความเหมาะสม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ