“ธนารักษ์” เยียวยาโควิด-19 ยกเว้น-เลื่อน-ผ่อนชำระค่าเช่า6เดือนถึง1ปี ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดี”ธนารักษ์” เยียวยาโควิด-19 ยกเว้น-เลื่อน-ผ่อนชำระค่าเช่า6เดือนถึง1ปี ที่ราชพัสดุทั่วประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ให้แก่ ผู้เช่าที่ราชพัสดุ บุคลากรของกรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

โดยผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตรจะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 1 ปี ในปี 2564 โดยจะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้ จะสามารถช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และผู้เช่าเพื่อการเกษตรซึ่งมีสัญญาเช่าจำนวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าและสมาชิกในครัวเรือนได้มากกว่า 450,000 คน

สำหรับผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ สัญญาเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น สัญญาก่อสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง และสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ โดยเป็นการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุเนื้อที่เกิน 2 ไร่ หรือ มูลค่าเกิน 10 ล้านบาท สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนของเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน และผ่อนชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564 โดยยกเว้นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างตามสัญญาที่กำหนดไว้

ยังสั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศประสานขอความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในทุกจังหวัด ที่เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการตลาดในท้องที่นั้นๆ ให้คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน หมั่นดูแลทำความสะอาดพื้นผิว และห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการการค้าในตลาดตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกรมธนารักษ์ โดยมีหน้าที่บริหารอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID–19 โดยจัดจุดตรวจคัดกรอง อบโอโซนบริเวณภายในอาคาร ฉีดพ่นน้ำยาเคมี เพื่อฆ่าเชื้อและร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้มาติดต่อราชการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

รวมถึงให้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ สร้างความมั่นใจในการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของประชาชน

โดยกรมได้ดำเนินการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนื ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ในอัตราร้อยละ 70 เพื่อนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และมีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเดิมเพียงร้อยละ 30 นอกจากนี้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนก่อนจ่ายแลก ให้ประชาชนจะดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ