ผู้ว่ารถไฟไล่รื้อผู้บุกรุก-มาเฟียตลาด “กม.11-มักกะสัน-จิตรลดา”

ภาพ Pixabay

“นิรุฒ มณีพันธ์” เครื่องร้อน ลุยเองสางปมบุกรุก 3 กลุ่ม คอนเฟิร์ม “ตลาดร่มหุบ” ปลอดภัย พร้อมเร่งทำข้อมูลสแกนที่ดิน 2 แสนไร่ทั่วประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยภายว่า หลังจากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาการบุกรุกที่ดินของการรถไฟในพื้นที่สำคัญ เช่น บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 นิคมรถไฟมักกะสัน บางซื่อ และจิตรลดาแล้ว ได้สั่งให้ตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุด เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพื่อดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร.ฟ.ท. ให้เกิดประโยชน์มูลค่าทรัพย์สูงสุด ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนรถไฟ และชุมชนโดยรอบ

โดยได้วางกรอบการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินรถไฟในลักษณะเชิงรุก จะไม่ประนีประนอมกับการบุกรุกพื้นที่ที่เข้าข่ายในลักษณะสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1. การบุกรุกที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ ทั้งตัวรถที่เป็นทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ประชาชนผู้ใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติงาน เช่น ที่สถานีคลองตัน กทม. ซึ่งพบการบุกรุกล้ำพื้นที่เขตทางบ่อยครั้ง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเกินรถ

2 .กรณีการบุกรุกที่มีการเข้าไปใช้พื้นที่ของรถไฟ และอาจกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมพื้นที่มั่วสุมการพนัน ซึ่งส่วนนี้ต้องจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และ 3. การบุกรุกพื้นที่ที่ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างในลักษณะขวางทางน้ำและที่ผ่านมาทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีหลายพื้นที่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง

“ยังมีประเด็นปัญหาบุกรุก ในลักษณะย่านการค้าที่เป็นตลาด ซึ่ง ร.ฟ.ท.มีนโยบายที่จะเข้าไปจัดระเบียบ ทำการเจรจากับผู้ค้า ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยแก้ปัญหามาเฟียคุมพื้นที่และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้า มีการเก็บผลประโยชน์หลายทอดได้“

และเมื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จแล้ว ร.ฟ.ท.จะเข้าไปดูแลผู้ค้าโดยตรง ในส่วนนี้ยืนยันว่าผู้ค้าที่เคยต้องจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่กลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ประกอบอาชีพลดลงอย่างแน่นอน

ส่วนกรณีพื้นที่ตลาดร่มหุบ หรือตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เท่าที่สำรวจพบว่า จุดดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่สถานีที่สิ้นสุดการเดินรถแล้ว อย่างไรก็ตาม ร.ฟ.ท.จะมีการหารือกับผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม เพื่อวางกรอบดูแลความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ส่วนพื้นที่บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 นิคมรถไฟมักกะสัน บางซื่อ และจิตรลดา (สามเหลี่ยม) ได้เกิดปัญหาผู้บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนเสื่อมโทรม เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางด้านสาธารณสุข สุขอนามัย จนกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ร.ฟ.ท. ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาภายนอก

สำหรับข้อมูลที่ดินทรัพย์สิน ของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ มีจำนวน 234,976 ไร่ แยกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1) พื้นที่เขตทาง 80.68% ของที่ดินโดยรวม
2) พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช้เพื่อการเดินรถ มีสัดส่วน 15.45%
3) พื้นที่ย่านสถานี (วางราง) คิดเป็น 2.27%
4) พื้นที่บ้านพัก/ที่ทำการ 1.6%
5) เป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ทั่วทั้งประเทศประมาณ 4 หมื่นกว่าไร่ ได้ว่าจ้างเอกชนลงสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์โดยละเอียด รวมทั้งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โดยการทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบริหารทรัพย์สิน ของ ร.ฟ.ท.ทั่วประเทศกว่า 2 แสนไร่นั้น บริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก

คือ ส่วนงานที่ 1 งานจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่ 2 งานจัดทำฐานข้อมูล ผู้เช่า ผู้ใช้สิทธิ การบุกรุก และส่วนงานที่ 3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินและสัญญา

โดยบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการรถไฟ เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ