บขส.เปิดจองตั๋วออนไลน์ ล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อีสาน 15 เส้นทาง

บขส.เปิดจองตั๋วออนไลน์ ล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อีสาน 15 เส้นทาง

บขส. เปิดให้บริการจองตั๋วโดยสาร ล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์สำหรับ 15 เส้นทางไปยังจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่าพร้อมให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 8 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางภาคเหนือ

 1. กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
 2. กรุงเทพฯ–เชียงราย
 3. กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์
 4. กรุงเทพฯ–สวรรคโลก
 5. กรุงเทพฯ–แม่สอด
 6. กรุงเทพฯ–หล่มสัก
 7. กรุงเทพฯ–คลองลาน

เส้นทางภาคคะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. กรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู
 2. กรุงเทพฯ–สกลนคร
 3. กรุงเทพฯ–เชียงคาน
 4. กรุงเทพฯ–สุรินทร์
 5. กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์
 6. กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
 7. กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ
 8. กรุงเทพฯ–รัตนบุรี

สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีเงื่อนไขการจองตั๋ว

1. ผู้โดยสาร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน ในเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด

2. สงวนสิทธิ์การจองตั๋วและเดินทางให้เฉพาะผู้โดยสารคนไทยเท่านั้น กรณีตรวจพบว่าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด (ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่าโดยสาร หรือเลื่อนการเดินทางทุกกรณี

3. ห้ามผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ โดยรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น

4. ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com
เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

5.จองตั๋วได้ที่ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว www.busticket.in.th , www.pns-allthai.com , www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven

ทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารพนักงาน และมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด

โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ