คมนาคมนำ “อากาศยานไร้คนขับ” บินสำรวจจราจรวันหยุดยาวรับมือรถติด-อุบัติเหตุ

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563

โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับแผนเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงได้ปรับแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในรูปแบบการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

สำหรับการบริการระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงง่าย เพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร ดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานี ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน

โดยกรอบระยะเวลาดำเนินการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนวันหยุดต่อเนื่อง ให้รณรงค์เรื่องความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ

ช่วงที่ 2 ช่วงวันหยุด กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มข้นในเรื่องอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย

และช่วงที่ 3 ช่วงหลังวันหยุด ให้มีการจัดทำสรุป และประเมินผล โดยให้หน่วยงาน รายงานผลดำเนินงานให้ สนข. เพื่อประมวลสรุปผล

รวมทั้งการรายงานอุบัติเหตุ และนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการอำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา) และหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) ตลอดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ยังร่วมกับกองทัพอากาศใช้อากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

โดยจะใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และอากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น อาทิ การเปิดช่องทางพิเศษ นอกจากนี้แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมและสั่งการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม จะมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินสำรวจหลายรูปแบบ เช่น Aerostar BP UAV ของ ทอ. จะใช้บินระยะทางไกลและสูง แต่หากเกิดฝนฟ้าคะนอง อาจจำเป็นต้องงดบิน

โดยเปลี่ยนมาใช้ Mini UAV ซึ่งสามารถใช้บินเฉพาะในพื้นที่เจาะจง รัศมีการบิน 3-5 กม. และโดรนของกรมทางหลวง โดยมีการจัดตั้ง War Room หรือศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งอยู่ที่กรมทางหลวง

ทั้งนี้เตรียมนำอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม ในวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 16.00 น.- 18. 00 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับบางปะอิน และในช่วงเวลา 17.00 น. – 21.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ

และวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และในช่วงเวลา 14.00 น. – 18.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ