ประมูลถนนแสนล้านปั๊มศก.โค้งท้าย หนีพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่-เร่งเชื่อมต่ออีอีซี

ลุยซ่อมสร้างถนน - กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจัดงบประมาณร่วม 1 แสนล้านปรับปรุง ตัดถนนโครงข่ายใหม่เชื่อมพื้นที่สำคัญ เช่น เขตเศรฐกิจพิเศษ อีอีซี

กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท หนีเดดล็อก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ เทกระจาดประมูลถนนใหม่ปี’61กว่า 5,000 โครงการ วงเงินเฉียดแสนล้าน เร่งเบิกจ่าย 15% ปั๊มเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย การทางพิเศษฯเซ็งตัดด่วนใหม่ 3 หมื่นล้านสะดุด เลื่อนเคาะราคายาวข้ามปี

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 ไม่ส่งผลกระทบต่อการประมูลงานของกรม เนื่องจากเปิดประมูลโครงการใหม่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 จำนวน 59 โครงการ มีวงเงินก่อสร้าง 50,422 ล้านบาท แบ่งเป็นงานประมูลกว่า 2,000 โครงการ

ทางหลวงประมูลล่วงหน้า เช่น โครงการทางหลวงสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี), สะพานข้ามจุดตัดรถไฟ, ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน, ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและอุโมงค์, ขยาย 4 ช่องจราจรระยะที่ 2, ทางหลวงเชื่อมระบบขนส่งและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ขณะนี้ยังเหลืองานจ้างที่ปรึกษาออกแบบและทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่

วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าหลังเซ็นสัญญาและมีการเบิกจ่ายเงิน 15% จะมีเงินไหลเข้าสู่ระบบระยะเริ่มแรกหลังเซ็นสัญญางานก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาท“การประมูลยังเหมือนเดิมเป็นระบบอีบิดดิ้ง เพียงแต่ต้องจัดระเบียบใหม่ โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นเซ็นเตอร์ เช่น ขั้นตอนการคิดราคา แก้ไขแบบรายละเอียด การขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาของงานแต่ละประเภท เพื่อให้มีความรัดกุมมากขึ้น” นายธานินทร์กล่าวย้ำ

ทช.กดปุ่ม 3,600 โครงการ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมได้รับงบประมาณจัดสรรปี 2561 จำนวน 47,870 ล้านบาท เป็นงบฯลงทุนประมาณ 45,700 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างทางและซ่อมบำรุงทาง เช่น โครงการสนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้ว และมีแผนประมูลโครงการขนาดเล็กมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จำนวน 3,600 โครงการ ให้แล้วเสร็จ และเซ็นสัญญาให้หมดภายในเดือน ธ.ค. 2560 เพื่อเร่งการเบิกจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

“ภาพรวมงบฯลงทุนปี 2561 วงเงิน 45,700 ล้านบาท แยกเป็นงาน 2 ส่วน คือ 1.งานซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท วงเงิน 20,125 ล้านบาท คิดเป็น 44% แยกเป็นซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศ ระยะทาง 47,308 กม. กับงานป้องกันอำนวยความสะดวกทางหลวงชนบททั่วประเทศ 1,470 แห่ง กับ 2.งานพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท วงเงิน 25,580 ล้านบาท คิดเป็น 56% เช่น ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 1,060 กม. วงเงิน 6,905 ล้านบาท ถนนแก้ปัญหาจราจรตามผังเมืองรวม 7,100 ล้านบาท”

นายพิศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้จากการที่กรมบัญชีกลางได้ออก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ทำให้มีโครงการของกรมที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายใหม่อยู่กว่า 1,000 โครงการ อาจจะทำให้โครงการสะดุดไปบ้างเล็กน้อย เพราะต้องทำแผนให้รับกับระเบียบใหม่ แต่ไม่ส่งผลกระทบมากนัก คาดว่าจะเซ็นสัญญาก่อสร้างได้หมดภายในเดือน ธ.ค.นี้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากยังมีระยะเวลาดำเนินการอีก 4 เดือน และทางกรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบและกฎกระทรวงที่จะรองรับกับ พ.ร.บ.ใหม่นี้แล้ว รอแนวทางขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน

“ตอนนี้กรมบัญชีกลางยังให้แต่ละหน่วยงานที่จะประมูลงานใช้บัญชีผู้รับเหมาตามที่แต่ละหน่วยขึ้นทะเบียนไว้ไปก่อน ระหว่างรอกรมบัญชีกลางเปิดให้จดทะเบียนใหม่ที่ผู้รับเหมาจะต้องไปขึ้นตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท เช่น งานถนน สะพาน ซึ่งผู้รับเหมาที่ขึ้นบัญชีไว้หากมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดก็สามารถยื่นประมูลงานได้ทุกหน่วย จะต่างจากเดิมที่ผู้รับเหมารายเดียวสามารถขึ้นบัญชีได้หลายหน่วย ขณะที่บทลงโทษจะเพิ่มขึ้นด้วย”

ทางด่วนใหม่เลื่อนยาว

แหล่งข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กำลังหารือกับกรมบัญชีกลางจะขอดำเนินการจัดทำบัญชีผู้รับเหมาเพื่อเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ระยะทาง 17 กม. ค่าก่อสร้าง 30,437 ล้านบาท เพื่อเปิดประมูลได้เร็วขึ้น จากปัจจุบันติดขั้นตอน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้โครงการล่าช้า หากได้รับการอนุมัติ จะเริ่มขั้นตอนประมูลได้ภายในต้นปี 2561

มี 5 สัญญา ได้แก่ 1.งานโครงสร้างยกระดับ ระยะทาง 6.9 กม. วงเงิน 7,008 ล้านบาท 2.สร้างยกระดับ ระยะทาง 5.3 กม. วงเงิน 7,153 ล้านบาท 3.สร้างยกระดับ ระยะทาง 5 กม. วงเงิน 6,733 ล้านบาท 4.งานสะพาน ระยะทาง 2 กม. วงเงิน 8,042 ล้านบาท และ 5.งานระบบเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจรและระบบสื่อสาร วงเงิน 990 ล้านบาท


นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ให้ผู้รับเหมาต้องไปจดทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแทนการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน รายละเอียดยังไม่ชัดเจน ต้องหารือกรมบัญชีกลาง เช่น คุณสมบัติผู้รับเหมา จำนวนโครงการที่รับงาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ