กปน. จับมือ กทม. เปิดตัว “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย”

กปน. จับมือ กทม. เปิดตัว “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ดึง จนท.50 เขตสอดส่องท่อแตก-ท่อร้าวทั่วกรุง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ระหว่างการประปานครหลวง (กปน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ ดังนั้น การลดน้ำสูญเสียจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ซึ่งโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ระหว่าง กปน. และกรุงเทพมหานคร ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและท่าน มท.2 กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงให้ความสำคัญกับการลดน้ำสูญเสียระหว่างการจ่ายน้ำจากสถานีสูบจ่ายไปสู่บ้านเรือนประชาชน ด้วยการเร่งสำรวจหาท่อที่แตกรั่วให้พบและดำเนินการซ่อมทันที ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ว่าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทำให้ กปน. สามารถดำเนินการซ่อมท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบกับประชาชน และลดน้ำที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ทั้งนี้ โครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดย กปน. ได้จัดอบรมเกี่ยวกับวิธีสังเกตท่อแตกรั่ว วิธีสังเกตน้ำประปาไหลรั่วในท่อระบายน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะ กวาดถนน ระบายน้ำ ทำสวน หรือด้านอื่น ๆ ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการแจ้งข่าวสารโดยตรงระหว่าง กปน. และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แจ้งข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานฯ ทั้ง 50 เขต ถือเป็นบุคลากรสำคัญของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะของ กทม. เป็นประจำทุกวัน ซึ่งความร่วมมือในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสังเกตท่อประปาแตกรั่ว ช่วยลดน้ำสูญเสียในระบบประปา และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ