ก.ย. เปิดใช้ “สวนสาธารณะต่างระดับร่มเกล้า-เจ้าคุณทหาร” ปอดแห่งใหม่ 30 ไร่

สวนสาธารณะต่างระดับร่มเกล้า

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะนำร่อง ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ณ สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง

ตามที่ กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบพื้นที่บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ – ถนนเจ้าคุณทหาร ตัดถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือจากการเวนคืนการก่อสร้างทางลาดขึ้นต่างระดับ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนร่มเกล้า ทั้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก)

จึงได้ดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ บริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง ตามโครงการ Green Bangkok 2030

โดยพื้นที่ที่อยู่ใต้โครงสร้างทางต่างระดับ จะเป็นลานออกกำลังกาย ลานกีฬา และสนามเด็กเล่น เน้นการปลูกต้นไม้ยืนต้น มากกว่า 2,000 ต้น อาทิ อินทนิลน้ำ ราชพฤกษ์ แคแสด ชมพูพันทิพย์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดมลพิษ ฝุ่นละออง และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบริเวณโดยรอบ ปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการ ประมาณ 91% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ นั้น แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยพื้นที่ดำเนินการระยะที่ 1 พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนและสวนป่า พื้นที่รวม 18-2-46 ไร่ โดยสร้างพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน ในส่วนของพื้นที่สาธารณะชุมชน เน้นการสร้างสวนผักในเมือง เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน และเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน

ส่วนพื้นที่ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่ปลูกป่านิเวศ (Eco Forest) พื้นที่รวม 48-2-13 ไร่ จะเป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งมีทั้งหมู่บ้าน แฟลตราชการ โรงเรียน สถานที่ราชการ

ทั้งนี้จะมีการระดมของความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะและศูนย์แห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง น่าสนใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างประโยชน์ให้คนกรุงเทพฯ จะเห็นเป็นรูปแบบที่ชัดเจนภายในปี 2563

ปลัด กทม. กล่าวว่า กมม.ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 10 ตารางเมตรต่อคน ให้ได้ภายในปี 2573 ขณะนี้ดำเนินการไปได้ประมาณ 7.1 ตารางเมตรต่อคน ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้มากยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง

โดยในปัจจุบันนั้นทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งในอนาคตจะมีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กทม.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 ซึ่ง กทม. จะเป็นเมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมดี ภายใต้ความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ