“อัศวิน”ตัดริบบิ้นถนนใหม่เชื่อมวิภาวดี-มิตรไมตรี แก้รถติดดินแดง จ่อผุดอีก6โปรเจ็กต์2พันล้าน

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและถนนมิตรไมตรี 2 เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการจราจรจากการเปิดใช้งานศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง และชุมชนในเขตพื้นที่ดินแดง

“เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคูน้ำที่สำนักการระบายน้ำดูแลอยู่ จากนั้นถมดินเป็นถนนเพื่อเลี้ยวเข้าไปทางกทม. 2 มันจะได้ลดความแออัดจราจร กทม.ตระหนักถึงสะดวกตามนโยบาย NOW อยากให้พี่น้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงรถติดได้ ต่อไปบุคลากรกทม.มานั่งทำงาน 5-6 พัน คนรถไม่ติด รวมทั้งช่วยระบายรถทางหลักวิภาวดีด้วย” พลตำรวจเอกอัศวินกล่าวและว่า

สำหรับโครงการทางเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 2 กทม. ประกอบด้วย การขยายถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพิ่มอีก 3 ช่องจราจร ระยะทาง 453 เมตร และก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนไมตรี 2 รวมทั้งก่อสร้างขยายถนนมิตไมตรี 2 ขาเข้าเป็น 4 ช่องจราจร ขาออก 2 ช่องจราจร ระยะทาง 323 เมตร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

นอกจากนี้ กทม.ยังมีโครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนโดยรอบอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงอีก 6 โครงการ วงเงินรวม 2,071 ล้านบาท

Advertisment

ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนมิตรไมตรีช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 57 ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างคือ บริษัท เพชรพล จำกัด ก่อสร้างเป็น 5 ช่องจราจร ระยะทาง 800 เมตร ขยายเขตทางเข้ามาในพื้นที่อาคาร กทม. 2 ประมาณ 7 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกบริเวณแยกดินแดง วงเงิน 60 ล้านบาท เพิ่มความสามารถในการระบายรถออกจากทางแยก รองรับปริมาณจราจรจากการเปิดใช้งานอาคารศาลาว่าการกทม.ปี 2561 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติ (ปี 2559-2567) รองรับโครงการเชื่อมต่อสะพานข้ามแยกดินแดงแนวเหนือ-ใต้ จากถนนวิภาวดีรังสิตผ่านถนนเลียบใต้ทางด่วนกับซอยเพชรบุรี 31 โดยจะขยายถนนเดิมเพิ่ม 1-2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 500 เมตร ระยะเวลา 300 วัน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายละเอียด

3.โครงการปรับปรุงขยายถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 195 ล้านบาท รองรับระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร-ถนนโยธี เป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมือง ง. 14 รองรับปริมาณจราจรจากการเปิดใช้งานอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (2561) และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยการเคหะแห่งชาติ (2559-2567) โดยขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจร ระยะทางรวม 1,500 เมตร เขตทาง 30 เมตร ระยะเวลาในการดำเนินการ 2566-2567

Advertisment

4.โครงการต่อเชื่อมถนนมิตรไมตรี 1-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 85 ล้านบาท เพิ่มโครงข่ายจราจรภายในพื้นที่ รองรับปริมาณจราจรจากการเปิดใช้งานอาคารศาลาว่าการกทม.และสำนักงานเขตดินแดง (2562) และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ โดยปรับปรุงผิวจราจรเดิมและตัดถนนเพิ่มขนาด 2-3ช่องจราจร ระยะทางรวม 1,500 เมตร อยู่ในระหว่างจัดทำรายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 2566-2567

5.โครงการปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 2 ช่วงจากโรงเรียนวิชากร-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 50 ล้านบาท รองรับระบบขนส่งมวลชนทางราง รองรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางต่างระดับเชื่อมถนนพหลโยธิน ถนนกาญจนาคม ถนนวิภาวดีรังสิต-ประชาสงเคราะห์ รองรับปริมาณจราจรจากการเปิดใช้งานอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง โดยปรับปรุงถนนเดิมเพิ่ม 2-3 ช่องจราจรระยะทางรวม 500 เมตร อยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 2566-2567

และ 6.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางต่างระดับบริเวณถนนกาญจนาคม เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนพหลโยธิน-วิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 1,624 ล้านบาท รองรับการจราจรจากถนนพหลโยธิน-วิภาวดีรังสิต รองรับการเติบโตของชุมชนดินแดงและพื้นที่โดยรอบดินแดงและพญาไท รองรับปริมาณจราจรจากการเปิดใช้งานอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง

โดยก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 กับถนนกาญจนาคม 3 ช่องจราจร ปรับปรุงสะพานยกระดับถนนกาญจนาคมเชื่อมถนนพหลโยธินขนาด 4 ช่องจราจร รวมถึงขยายและปรับปรุงถนนระดับดิน 5-6 ช่องจราจร อยู่ในระหว่างออกแบบรายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 2566