“อธิบดีที่ดิน-กรมป่าไม้-ผู้ว่าฯ” ยันที่ดิน “ศรีพันวา” ถูกต้อง-ไม่รุกที่ป่า

ศรีพันวา

อธิบดีกรมที่ดิน-ตัวแทนกรมป่าไม้ ยัน ที่ดิน ”ศรีพันวา” ไม่รุกที่ป่า รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยืนยัน ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง

วันที่ 30 กันยายน 2563 มติชนรายงานว่า ที่รัฐสภา ในการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลที่ดิน “ศรีพันวา” รีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต ว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของรัฐหรือไม่ เป็นป่าหรือไม่ และหากมีสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ในการครอบครองเป็นประเภทใด รวมถึงการออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยชอบหรือไม่

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงโดยนำแผนที่ดำเนินการของโรงแรมตั้งแต่ปี 2546 มาแสดง พร้อมระบุว่า ศรีพันวาขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และทุกครั้งที่จะมีการขยายแปลง จะมีการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกครั้ง ซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติ

ขณะที่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ยืนยันไปในทางเดียวกันว่า การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ เขตป่าสงวน หรือที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ยอมรับว่า พื้นดังกล่าวเป็นพื้นที่เขาและมีความลาดชัน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่า ได้ครอบครองมาก่อนประกาศพื้นที่ควบคุมเขตเขาและเขตลาดชัน

ด้านนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ยืนยันเช่นกันว่า “ศรีพันวา” ตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่นอกเขตอุทยานด้วย และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากป่าสงวน 3 กิโลเมตร โอกาสที่จะคาบเกี่ยวกันจึงไม่มี

“ผู้แทนกรมป่าไม้” ยอมรับว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่เป็นป่าตาม มาตรา 4 ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 แต่เมื่อมีเอกสารสิทธิ์แล้ว ก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่า อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์ของที่ดินดังกล่าว ขณะที่ความลาดชัน ก็เป็นเรื่องที่กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ดูแล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ