เวนคืนบ้าน 23 หลังขยายถนนจักรเพชรทะลุซอยจินดามณี

เวนคืนบ้าน 23 หลังขยายถนนจักรเพชรทะลุซอยจินดามณี

แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. …ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

โดย กทม.ได้ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินไปแล้วเมื่อปี 2559 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคการจัดกรรมสิทธิ์ ทำให้การเข้าสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไม่มีความคืบหน้า โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไม่ให้ความร่วมมือ ประกอบกับ พ.ร.ฎ.ดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 จึงจำเป็นต้องออก พ.ร.ฎ.อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่อง

“ปัญหาและอุปสรรคเวนคืนที่ดินไม่มีความคืบหน้า เพราะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไม่ให้ความร่วมมือ จากแนวเขตของถนนตามโครงการเดิมมีความกว้าง 10 เมตร จะมีผู้ถูกเวนคืน 23 แปลง ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ร้านค้า แต่หากปรับลดแนวเขตถนนเหลือ 6 เมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2547 จะเหลือผู้ถูกเวนคืนเพียง 1 ราย”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า การที่ กทม.ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2546 เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารบริษัท พาหุรัด พลาซ่า จำกัด หรือห้างสรรพสินค้าเอทีเอ็ม เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ต่อมาคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติให้ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ดังกล่าว

ทาง กทม.จึงได้ออกประกาศ กทม.เรื่องปรับปรุงเขตเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2547 จะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ห้ามดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้

ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้เข้าสำรวจพื้นที่ และจัดทำโครงการปรับปรุงซอยด้านข้างอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย จะขยายเขตทางจากเดิม 1.20-2.50 เมตร เป็นกว้าง 6 เมตร ระยะทางประมาณ 102 เมตร มีทรัพย์สินเอกชนที่ต้องเวนคืนเป็นที่ดิน 17 แปลง และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน 23 รายการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเกิดความสะดวกรวดเร็ว