สวยมาก! วงเวียนคชสาร แลนด์มาร์คใหม่ “แม่สอด”

กรมทางหลวงชนบท กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน เปิดใช้ถนนผังเมืองรวมเมืองแม่สอด พร้อมสร้างวงเวียนคชสารเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เสริมการท่องเที่ยว จ.ตาก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เสร็จสมบูรณ์

โดยนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนเมือง

รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ก และ ข (ถนนพัฒนานครแม่สอด) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ (ถนนเฉลิมเทพ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2558

เพื่อให้โครงข่ายดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประชาชนในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดในเขตเมือง กรมจึงได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและการขยายตัวของเมือง

การก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป 22 – 40 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง มีความยาวตามพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ้น 13.589 กิโลเมตร

ประกอบด้วย สาย ง2 กม.ที่ 0+000 – 1+180 ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นใกล้กับ อบต.ท่าสายลวด แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050

สาย ง3 กม.ที่ 0+000 – 9+781 ระยะทาง 9.781 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.2+302 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ก.8 (ถนน อบจ.ตาก)

สาย ค1 กม.ที่ 0+000 – 0+824 ระยะทาง 0.824 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด (ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและเกษตรกรรม สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 1+621

สาย ค2 กม.ที่ 0+000 – 1+804 ระยะทาง 1.804 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยกภัทรวิทย์
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 7+152

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450.280 ล้านบาท

นอกจากนี้กรมยังได้ดำเนินการก่อสร้างวงเวียนคอกช้างเผือก (คชสาร) บริเวณจุดเริ่มต้นสาย ง2 ใกล้กับบริเวณจุดตรวจทหารพรานวัดพระธาตุคอกช้างเผือก ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของแม่สอด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ