“เซ็นทรัลลาดพร้าว” จ่ายค่าเช่ารถไฟแล้ว 1 หมื่นล้าน อีก 7 ปี หมดสัญญา

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

รถไฟรับค่าเช่าที่ดิน ”เซ็นทรัลลาดพร้าว” ปีที่ 13 จำนวน 1,165 ล้านบาท เผยได้รับค่าตอบแทนการประโยชน์ระหว่างปี’51-63 เป็นเงิน 10,932 ล้านบาท เหลือสัญญาเช่าอีก 7 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 18 ธันวาคม 2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เป็นเงิน 1,165,058,000 บาท

โดยมี นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ รับมอบการรับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ดังกล่าว

นายเอกเปิดเผยว่า การรถไฟฯ รับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 18 ธันวาคม 2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,165,058,000 บาท

Advertisment

ส่งผลให้จนถึงปัจจุบันระหว่างปี 2551-2563 รวมแล้วทั้งสิ้น 10,932,765,000 บาท สำหรับการชำระเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟฯกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญามีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 – 18 ธันวาคม 2571 จำนวน 47.22 ไร่

“ปีนี้เป็นปีที่ 13 ของการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์การใช้พื้นที่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา เป็นเงิน 21,298.33 ล้านบาท กำหนดชำระค่าผลประโยชน์ทุกวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา”

สำหรับปีต่อไปจำนวนเงินที่จะได้รับการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 – 18 ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,234,961,000 บาท

Advertisment

ทั้งนี้หากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุก ๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในอัตราร้อยละ 5 โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด