“คมนาคม” ปักหมุดปี 2565 ของบฯทะลุ 6 แสนล้านปั๊มลงทุนทุกโหมด

ดาต้าเบส

ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดต่อเนื่อง รัฐอาจจะต้องดึงงบประมาณของปี 2564 บางส่วนมาเยียวยา ขณะเดียวกัน ต้องเริ่มทำแผนของบประมาณปี 2565 จัดลำดับความสำคัญการลงทุน

ในส่วนของกระทรวงคมนาคมทำคำของบประมาณปี 2565 ไว้เบื้องต้นแล้ว อยู่ที่ 615,292.43 ล้านบาท แยกเป็นงบฯรายจ่ายประจำ 96,632.87 ล้านบาท งบฯลงทุน 518,659 ล้านบาท เป็นผูกพันโครงการเดิม 114,754 ล้านบาท รายการใหม่ 403,904 ล้านบาท

เมื่อแยกตามโหมด (ดูตาราง) แบ่งเป็นงาน “ด้านนโยบาย” วงเงิน 942.99 ล้านบาท “การขนส่งทางบก” วงเงิน 458,144 ล้านบาท “การขนส่งทางราง” วงเงิน 115,185 ล้านบาท “การขนส่งทางน้ำ” วงเงิน 18,859 ล้านบาท และ “การขนส่งทางอากาศ” วงเงิน 22,159 ล้านบาท

โดยมี 7 แผนงานบูรณาการ วงเงินรวม 390,466 ล้านบาท ได้แก่ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,094.51 ล้านบาท การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว วงเงิน 2,736.42 ล้านบาท การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) วงเงิน 7,641.07 ล้านบาท

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วงเงิน 14,668.52 ล้านบาท พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วงเงิน 340,043 ล้านบาท การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค วงเงิน 18,817 ล้านบาท และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 5,465 ล้านบาท

สำหรับหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) วงเงิน 369,236 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท (ทช.) วงเงิน 72,900 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงิน 67,428 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วงเงิน 47,576 ล้านบาท และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) วงเงิน 21,667 ล้านบาท

ด้านการบริหารจัดการ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับทุกหน่วยพิจารณาโครงการตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1.การลงทุนในประเทศ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน 2.ควรกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นการโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 และ 3.เน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้น ลดรายจ่ายประจำที่ไม่จำเป็น

เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การเจียระไนแผนการลงทุนจึงต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ