คมนาคมร่วมเกาหลีผุดบัสเวย์-อุโมงค์ลอดเจ้าพระยา “สาทร-บางนา” แก้รถติด กทม.

คมนาคมเริ่มนับหนึ่งแก้รถติด กทม. จับมือ เกาหลี ทะลวงคอขวดการจราจรทางด่วน-ทางราบ ผุดอุโมงค์ ลอดใต้เจ้าพระยา ”สาทร-บางนา” บัสเวย์กลางถนนพระราม 4

วันที่ 14 ม.ค. 2564 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และ Mr.Hyun-Jong JOO ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมประชุมคณะทำงาน (Working Committee) ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี Mr.Wonil NOH อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ชยธรรม์ พรหมศร

ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี นางคิม ฮยอน-มี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักการสำคัญของความร่วมมือในด้านการขนส่งทางถนน ตลอดจนการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกัน โดยขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมโครงการต่าง ๆ

1.การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม. 2.ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 3.โครงการทางด่วนใต้ดิน 4.โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Rest Area) 5.ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน 6.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และ 7.การพิจารณาขอบเขตความร่วมมืออื่น ๆ

ซึ่งทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน บันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม และการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ที่ทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี

รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

 

ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือร่วมกัน โดยฝ่ายไทยมีประเด็นหารือ ดังนี้

1.การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (พระราม 9 – อโศก – พระราม 4) ช่วงถนนอโศก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพการจราจรติดขัดเป็นคอขวด

2. การจัดทำช่องทางเดินรถสำหรับรถโดยสารประจําทาง (Bus Way) บริเวณเกาะกลางถนนพระราม 4 เพื่อส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน

3. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร – บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าว

4. การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาช่วยบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น ปริมาณการจราจร ความหนาแน่น และแถวคอย เป็นต้น

5. การแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพฯและฝ่ายเกาหลีมีประเด็นหารือ ดังนี้

1. การนำร่องการปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจร บริเวณ ถนนอโศก และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร – บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจร
3. ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Road Pricing : ERP) เพื่อบริหารจัดการปริมาณจราจรที่เข้าสู่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

รวมทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งต่อไปประมาณเดือน พ.ค. 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ