สภาพัฒน์ เปิดทางคมนาคมผุดเทอร์มินอลใหม่ “สุวรรณภูมิ” 5.6 หมื่นล้าน

ทางโล่ง “สภาพัฒน์” เปิดทาง “คมนาคม-ทอท.” ขยายสุวรรณภูมิ ผุดเทอร์มินอลเหนือ พ่วง E-W WINGS รวม 5.6 หมื่นล้าน สั่งการบ้านเพิ่มถาม “IATA-ICAO” จบ 60 วัน จ่อชง ครม.เคาะรวด มี.ค. ก่อสร้าง ก.ย. 64 เสร็จปี 65-66 รับได้ 120 คน/ปี

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขเป็นประธาน

สภาพัฒน์ไฟเขียวแล้ว

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ทิศตะวันตก (West Expansion) และทิศเหนือ (North Expansion) วงเงินรวม 56,920 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของให้รองรับผู้โดยสารได้ 120 ล้านคน/ปี

โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แนะนำให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ไปสอบถามความเห็นกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อีกรอบหนึ่งถึงมติดังกล่าว ที่ประชุมจึงให้เวลา 60 วันไปทำความเห็นเพิ่มเติมมา

“IATA มีความเห็นว่า ปริมาณผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิจะกลับมาเท่ากับปี 2562 (ประมาณ 65 ล้านคน) อีกครั้งในปี 2566 ซึ่งการพัฒนาก่อสร้างส่วนต่อขยาย จะทำให้ลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย” นายศักดิ์สยามกล่าว

ชง ครม. มี.ค. 64

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน มี.ค. 2564 นี้ จากนั้นน่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างและหาตัวผู้รับจ้าง 6 เดือน ซึ่งน่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือน ก.ย. 2564 และเริ่มก่อสร้างทันที โดยคาดว่าอาคาร North Expansion จะก่อสร้างเสร็จก่อนในเดือน ก.ย. 2566 และอาคาร East-West Expansion จะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2565

EHIA รอทำเพิ่มถึง กพท.

ส่วนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน (EHIA) จากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว เหลือเพียงศึกษาในรายละเอียดบางส่วน แล้วส่งต่อให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาเท่านั้น ไม่ต้องเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อีก

ทั้งนี้การก่อสร้าง East Expansion มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ 15 ล้านคน/ปี วงเงิน 7,830 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน พื้นที่ 66,000 ตร.ม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เช็กอิน 108 เคาเตอร์ สายพานรับกระเป๋า 6 ชุด ช่องตรวจค้น 9 ช่อง

ด้านการก่อสร้าง West Expansion มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15 ล้านคน/ปี วงเงิน 7,830 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน พื้นที่ 66,000 ตร.ม. เคาน์เตอร์เช็กอิน 108 เคาเตอร์ สายพานรับกระเป๋า 6 ชุด ช่องตรวจค้น 9 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ขาออก 34 ช่อง ขาเข้า 56 ช่อง

และการก่อสร้าง North Expansion รองรับผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ 30 ล้านคน/ปี วงเงิน 41,260 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน พื้นที่ 348,000 ตร.ม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารจอดรถ 3,000 คัน หลุมจอดประชิดอาคาร 14 หลุมจอด สายพานรับกระเป๋า 17 ชุด ช่องตรวจค้น 49 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า 82 ช่อง ขาออก 66 ช่อง รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ทั้ง Airside และ Landside รวมทั้งมีพื้นที่ถนนรองรับรถหน้าอาคารผู้โดยสาร (Curb Side)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ