การประปานครหลวง แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 12 ก.พ. นี้

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง แจ้งวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมกรณีพิเศษ วันที่ 12 ก.พ. จากมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับเคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค ปิดให้บริการ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทาง ทั้งทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระค่าน้ำ ตัวแทนรับชำระค่าน้ำ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เป็นต้น และหากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line : @MWAthailand