ทางหลวงชนบทเบรก 3 โครงการยักษ์ ปี’65 งบฯถูกตัดเหลือ 4 หมื่นล้าน

“กรมทางหลวงชนบท” ถูกหั่นงบฯปี’65 จากยื่นขอ 7.2 หมื่นล้านบาท คาดได้น้อยกว่าปี’64 ประมาณ 5-10% ไม่ถึง 4.8 หมื่นล้าน โครงการใหญ่ชะลอเวนคืน ก่อสร้างเพียบ ทั้งขยายสะพานนนทบุรี 1-วงแหวนฯ ถนนต่อเชื่อมนครอินทร์-ศาลายา และถนนกัลปพฤกษ์-พุทธสาคร ปีนี้ลุยขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน ตัดถนนเชื่อมโลจิสติกส์ หนุนเขตเศรษฐกิจอีอีซีและชายแดน

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมได้ยื่นคำของบประมาณปี 2565 จำนวน 72,900 ล้านบาท แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ และภาพรวมของงบประมาณทั้งประเทศที่ลดลงจาก 3.3 ล้านล้านบาท เหลือ 3.1 ล้านล้านบาท คาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณ 30,000-40,000 กว่าล้านบาท น้อยกว่าปี 2564 ประมาณ 5-10% ที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่ 48,789 ล้านบาท

โครงการใหญ่ถูกตัดเหี้ยน

“งบฯปี 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ใช้เงินก่อสร้างสูงจะถูกตัด ที่ได้รับจะเป็นงบประมาณผูกพันโครงการเก่าและโครงการเล็ก ๆ มีโครงการใหม่ ๆ น้อย ส่วนโครงการอื่น ๆ ไม่ได้งบฯ ต้องไปขอจัดสรรในปี 2566 หรือปีต่อ ๆ ไปแทน”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้งบฯ เช่น โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี 1 หรือสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์กับถนนกาญจนาภิเษก วงเงิน 4,032 ล้านบาท ตามแผนจะของบฯปี 2565 จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน 2,396 ล้านบาท และงบฯปี 2566 ก่อสร้าง 1,621 ล้านบาท

เป็นถนนสายใหม่ ขนาด 6-8 ช่องจราจร ระยะทาง 3.827 กม. แนวจะต่อขยายถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณถนนนนทบุรี 1 บริเวณทางแยกต่างระดับราชพฤกษ์เดิม ตัดตรงไปจนเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก อยู่ห่างแยกต่างระดับบางใหญ่ 3.5 กม. และต่างระดับบางคูเวียง 2 เมตร

ทั้งนี้โครงการได้รับอนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินแล้ว กรมอยู่ระหว่างสำรวจการเวนคืน โดยจะเวนคืนท้องที่ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี ต.บางเลน และ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นที่ดิน 160 ไร่ จำนวน 340 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง 220 รายการ

ยังมีโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา จะใช้เงินลงทุน 8,722 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 4,301 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 4,392 ล้านบาท จะจ่ายให้ผู้ถูกเวนคืนมีที่ดิน 1,370 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง 87 หลัง

“กรมกำลังสำรวจการเวนคืนที่ดิน เดิมได้ของบฯปี 2565 เพื่อเวนคืนและก่อสร้างในปี 2566 แต่งบฯถูกตัดต้องรอปีต่อไป”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า รูปแบบโครงการเป็นถนนตัดใหม่ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางต่างระดับ 2 แห่ง ก่อสร้างตามแนวตะวันตก-ตะวันออก จะพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ ของ จ.นนทบุรี และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระยะทางรวม 12 กม.

ส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์-ถนนพุทธสาคร ยังไม่ได้งบฯสำหรับสำรวจการเวนคืนและยังไม่ได้รับอนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืน จะต้องชะลอออกไปก่อน ซึ่งโครงการนี้มีระยะทาง 13.6 กม. วงเงิน 7,364 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 6,014 ล้านบาท ค่าเวนคืน 1,350 ล้านบาท มีที่ดินถูกเวนคืน 316 แปลง วงเงิน 1,140 ล้านบาท อาคารสิ่งปลูกสร้าง ถูกเวนคืน 137 หลัง วงเงิน 210 ล้านบาท เป็นถนนตัดใหม่ขนาด 6 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนเดิม จะมาช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระรามที่ 2

แนวจะเริ่มต้นบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนกัลปพฤกษ์ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก มีจุดตัด 5 แห่ง ที่ถนนบางบอน 3, 4 และ 5 และถนนสาธารณะอีก 2 แห่ง และบรรจบกับจุดที่ถนนพุทธสาคร ตัดกับถนนเศรษฐกิจ ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ เชื่อมกับถนนสายหลักได้ทุกทิศทาง


ปีนี้ทุ่มซ่อม-สร้าง 4.8 หมื่นล้าน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับงบฯปี 2564 เน้นภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ สร้างถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต ถนนเพื่อแก้จราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ในเขตผังเมืองรวม สนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเชื่อมต่อระบบขนส่งโลจิสติกส์ สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

“งบฯปี 2564 ที่ได้รับ 48,789 ล้านบาท เป็นงบฯลงทุน 47,200 ล้านบาท ในนี้มีงบฯซ่อมบำรุงถนนประมาณ 17,000 ล้านบาท ในปี 2565 งบฯลงทุนน่าจะลดลงมาเหลือประมาณ 3-4 หมื่นกว่าล้านบาท มีงบฯก่อสร้างถนนเลียบชายทะเล 2 โครงการ ช่วงถนนเพชรเกษม-ทับสะแก กว่า 20 ล้านบาท
และช่วงบ้านบางคอย-บ้านทุ่งคาน้อย 31 ล้านบาท ส่วนซ่อมบำรุงน่าจะเท่าเดิม มีโครงการสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์”

เร่ง 7 โครงการใหญ่

สำหรับโครงการใหญ่ของปี 2564 มี 7 โครงการ วงเงิน 5,900 ล้านบาท เช่น ขยายถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี เป็น 10 ช่องจราจร ระยะทาง 6.8 กม. วงเงิน 903 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.3452-สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 25 กม. วงเงิน 1,800 ล้านบาท

ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344-บ้านบางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 8.192 กม. วงเงิน 793.4 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.1020-บ้านกิ่วแก้ว อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย, พะเยา ระยะทาง 43.709 กม. วงเงิน 1,200 ล้านบาท, ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212-บ้าน
บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระยะทาง 14.211 กม. วงเงิน 804.33 ล้านบาท เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ