อัศวิน วางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม” เดินเครื่องเฟสแรก

ผู้ว่าฯ อัศวิน วางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม” เดินเครื่องเฟสแรกแล้ว มี 2 แบบ แบบพักได้ 8 คน และแบบพักได้ 12 คน ราคาเริ่มหลังละ 2.6-5 ล้าน

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.32 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร” ณ บ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา

รองรับสังคมสูงวัย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เนื่องจาก กทม.ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม ให้กระจายครอบคลุมทุกมุมเมือง พร้อมทั้งจัดรูปแบบการบริการให้ครบวงจร จากปัจจุบัน กทม.มีบ้านพักผู้สูงอายุในการดูแล 1 แห่ง คือ บ้านบางแค 2 เขตบางแค รองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร” ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอุทิศจากนางบุญสุมสุข จารุวัฒนะ เนื้อที่รวม 32-1-16 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณบึงสะแกงาม แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุแห่งใหม่

การคมนาคมสะดวก

เนื่องจากการคมนาคมสะดวกสามารถใช้เส้นทางได้ทั้งถนนมิตรไมตรี ออกสู่เขตหนองจอก หรือเส้นทางถนนนิมิตใหม่ ออกสู่เขตมีนบุรีได้ ประกอบกับที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 12 กม. และห่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาทรายกองดินใต้ 3 กม. โดยมีสำนักการโยธาออกแบบ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งกำหนดให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร จึงได้ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดดังกล่าว และสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด

แนวความคิดในการวางผัง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์ ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม

มี 2 แบบให้เลือก

สำหรับบ้านพักอาศัย ได้ออกแบบใน 2 ลักษณะ คือ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 105 ตร.ม. (ห้องละ 52.5 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง
มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ

ส่วนบ้านพักอาศัย Type B สามารถพักได้ 14 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. (ห้องละ 40 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 2 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ

Advertisement

เฟสแรกเริ่มปรับพื้นที่แล้ว

โดยแผนการก่อสร้างเฟส 1 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก Type A ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล

ส่วนแผนการก่อสร้างเฟส 2 ก่อสร้างบ้านพัก Type A เพิ่มเติม ก่อสร้างบ้านพัก Type B ก่อสร้างอาคารกิจกรรม ก่อสร้างอาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ

ปัจจุบันสำนักการโยธา ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ 2 เดือน เนื้องานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย ขุดสระน้ำที่ 1 แล้วเสร็จ และนำดินไปถมพื้นที่แปลงก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการขุดสระที่ 2 เนื้องานขณะนี้ร้อยละ 10 รวมทั้งได้ดำเนินการทำถนนด้านหน้าและถนนบริเวณก่อสร้างเฟส 2 ให้กว้างขวาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง

เปิดราคาเริ่มหลังละ 2.6-5 ล้านบาท

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้รับมอบเงินจาก นางสาวเบลล่า ราณี แคมแปน จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร”

ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดรับบริจาคให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สนับสนุนการดำเนินโครงการทั้งการสนับสนุนเงินหรือวัสดุที่ใช้ในก่อสร้าง บ้านพักอาศัยแบบ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน ราคาหลังละ 2.6 ล้านบาท บ้านพักอาศัยแบบ Tybe B สามารถเข้าพักได้ 14 คน ราคาหลังละ 5 ล้านบาท และอาคารอื่น ๆ โดยผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่อาคาร ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพักบ้านคนชรา Type A และอาคารศูนย์อาหารแล้วบางส่วน