กทม.-กระทรวงดีอี ดึง DEPA ดันกรุงเทพฯ เป็น “เมืองอัจฉริยะประเทศไทย”

กทม.-กระทรวงดีอี ดึง DEPA ดันกรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ

วันที่ 8 พ.ค. 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหาร 2 หน่วยงานเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านต่าง ๆ ของ กทม. ให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

จากการหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า โครงการพัฒนาย่านต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีคุณสมบัติและเงื่อนไขสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ตามโครงการเมืองอัจฉริยะของรัฐบาล อีกทั้งกรุงเทพมหานครมีศักยภาพและความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะประเทศไทย” ได้ในอนาคตอันใกล้

จึงมีมติจะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า-DEPA” เพื่อเป็นกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประกอบกับนโยบาย กทม.ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการทำมาหากินไปพร้อม ๆ กับการได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่ผ่านมามีการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น คลองโอ่งอ่าง ย่านคลองผดุงกรุงเกษม ย่านบางลำพู ย่านโยธี ย่านพระรามที่ 1 และย่านคลองช่องนนทรี เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ