โควิดคมนาคม ติดอีก 6 ราย สะสม 328 ราย

โควิด

กระทรวงคมนาคม ติดโควิดอีก 6 ราย ยอดสะสม 328 ราย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงจากหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวน 112,634 คน รวมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยอดสะสมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2563 – 12 พ.ค. 2564 ดังนี้

1) มีผู้ติดเชื้อใหม่ในวันที่ 12 พ.ค. 2564 จำนวน 6 คน

2) มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 – 12 พ.ค. 2564 จำนวน 328 คน อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 163 คน หายแล้ว 162 คน และเสียชีวิตสะสม 3 คน

มีบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และของกระทรวงเอง อย่างเข้มข้น จำนวน 1,581 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของบุคลากรทั้งหมด

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จากข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อใหม่และสถิติการรักษาหายแล้วของกระทรวงคมนาคม (จากหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2564 – 12 พ.ค. 2564 พบว่า อัตราการติดเชื้อใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 10.2 คน/วัน ในขณะที่อัตราการรักษาหายแล้วอยู่ที่ 11.2 คน/วัน ซึ่งสูงกว่าอัตราการติดเชื้อใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 8.90

2. หน่วยงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ 2 หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รทส.)

3.หน่วยงานที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่แล้ว 15 หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักรัฐมนตรี, กรมเจ้าท่า (จท.), กรมท่าอากาศยาน (ทย.), กรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท (ทช.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.),การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.), และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4.หน่วยงานที่มีอัตราการติดเชื้อคงที่ 1 หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)


5.และหน่วยงานที่พบผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ 2 หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ บจ. ขนส่ง (บขส.),

3. หน่วยงานที่ผู้ติดเชื้อรักษาหายเกินร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 7 หน่วยงาน (สปค./สรค. จท. ทช. สนข. สบพ. บวท. และ รฟฟท.) รวมรักษาหาย 63 คน

4. จำนวนผู้เฝ้าระวังในวันที่ 1 พ.ค. 2564 จำนวน 1,749 คน ได้พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว โดยปัจจุบันเหลือเพียง 1,581 คน ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 10

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ