“สงกรานต์” ยอดทดลองใช้มอเตอร์เวย์บางปะอิน แตะแสนคัน

DCIM103MEDIADJI_0668.JPG

“ศักดิ์สยาม” ปลื้มผลเปิดทดลองใช้ “มอเตอร์เวย์บางปะอิน” ช่วงสงกรานต์ พบโพลเท 95% ให้เปิดอีกในวันหยุดยาวอื่น ชี้ควรเปิดวิ่งมากกว่า 2 ช่อง-ยืดให้ยาวกว่าเดิม-มีจุดพักรถ ก่อนสั่งทุกหน่วยเช็กสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการเพิ่มเติม

วันที่ 14 พ.ค. 2564  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6) ได้สรุปผลการเปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564)

เบื้องต้น กรมได้รายงานว่า ในช่วงดังกล่าวมีการตรวจสกัดยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทาง จำนวน 142 คัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ จำนวน 123 คัน รถบรรทุก จำนวน 13 คัน และรถอื่นๆ จำนวน 6 คัน ทั้งนี้ ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงที่ให้บริการแต่อย่างใด 

โพลทางหลวง 95.4% ให้เปิดอีก

นอกจากนี้ ทล. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 95.4 ต้องการให้มีการเปิดใช้งาน Motorway M6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว อีกในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่า ควรเพิ่มระยะทางในการใช้งานให้มากกว่า 36 กิโลเมตร และเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวทุกวันหยุดเทศกาล รวมถึงขยายทางเข้า-ออกที่รถสามารถวิ่งได้ 2 ช่องทางอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีจุดพักรถไว้รองรับการเดินทางด้วย

สั่งทุกหน่วยเช็กสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการต่อ

จากการรายงานผลดังกล่าว จึงมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับ ทล. พิจารณารายละเอียดสภาพพื้นที่ ก่อน ทล. ดำเนินการต่อไป และให้ ทล. เร่งรัดหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ให้ ทล. จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ ครม. ทราบเกี่ยวกับการเปิดให้บริการชั่วคราวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว เป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564) รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย

มอเตอร์เวย์บางปะอินคืบแล้ว 94% เปิดปี 66

สำหรับมอเตอร์ช่วงบางปะอิน – นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ 84,600 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท) 

แบ่งการก่อสร้างเป็น 40 สัญญา (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 20 สัญญา) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 94 โดยคาดว่าจะสามารถเร่งรัดติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี 2566 ได้ต่อไป


สงกรานต์แห่ใช้แตะ 100,000 คัน

ในการเปิดให้บริการชั่วคราวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ได้เปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วง กม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 5+400 ซึ่ง ทล. ได้บริหารจัดการจราจรแบบทิศทางเดียว โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

1) ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2564 เปิดให้เฉพาะรถขาออก (มุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน 380,619 คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน 102,117 คัน คิดเป็นร้อยละ 26.8

2) ช่วงระหว่างวันที่ 14 – 19 เมษายน 2564 เปิดให้เฉพาะรถขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน 405,752 คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน 103,988 คัน คิดเป็นร้อยละ 25.6

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ