กทม. ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 676 ราย

“ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ” ปลัดกรุงเทพมหานคร ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 676 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 676 ราย ระว่างวันที่ 17-18 พ.ค. 64 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้มีการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญไปก่อนหน้านี้

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และภาครัฐเห็นชอบยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเลื่อนวันบรรจุข้าราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 7 พ.ค. 64 ได้กำหนดเลื่อนวันบรรจุใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 17 พ.ค. 64 สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 331 ราย

และวันที่ 18 พ.ค. 64 สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 345 ราย รวมทั้งสิ้น 43 สายงาน 676 ราย โดยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการรายงานตัวของข้าราชการบรรจุใหม่ในวันแรก (17 พ.ค 64) ปลัดกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ส่วนวันที่สอง (18 พ.ค.64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ซึ่งผู้บริหารมีความห่วงใยข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยจัดรถไปส่งข้าราชการบรรจุใหม่ยังที่ตั้งหน่วยงาน ณ สำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ


ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้มารายงานตัวว่า ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจจำเป็นของหน่วยงานเข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีภารกิจหลากหลายในการดูแลพี่น้องประชาชน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครจะมีภารกิจที่หนักมากขึ้น ขอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนรักษาสุขภาพตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นในการดูแลพี่น้องประชาชนตามสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ และรักษาเกียรติของการเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานครที่ดีอย่างเต็มที่ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ