อนุทิน เคาะ Action Plan สุวรรณภูมิ กาง 5 แผนงานถมเต็มเฟส

สุวรรณภูมิ

“อนุทิน” เคาะแผน Master Plan สุวรรณภูมิ กาง 5 แผนงานถมพัฒนา ดัน EAST-WEST-NORTH Expansion แผนศึกษาจราจรทางอากาศ-มาตรฐานการบิน พร้อมกับรับทราบการ Revisit แผนพัฒนา – ข้อเสนอของ ป.ป.ช. ชี้จะนำไปประกอบการทำแผนงานและลงทุนต่าง ๆ ต่อไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

รับทราบ Revisit แผน-ข้อเสนอ ป.ป.ช.

ได้รับทราบการดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 ที่ให้ ทอท. เร่งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ฉบับ Revisit โดยการจัดจ้างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เข้ามาศึกษาและทำข้อเสนอแนะแผนแม่บท และให้กระทรวงคมนาคม และ ทอท. นําเสนอแผนแม่บทฉบับ Revisit ต่อนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาก่อน การลงทุนตามแผนดังกล่าว

พร้อมกับรับทราบข้อเสนอแนะของ ป.ปช.เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ ทอท. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปปช. เข้าไปประกอบการพิจารณาตามแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ต่อไป

เคาะ Action Plan สุวรรณภูมิ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินงาน (Action Plan) การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่ ทอท. นำเสนอ ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 5 ส่วน ประกอบด้วย 1.การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูม โดย IATA ซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนของการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับเสนอแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศายานสุวรรณภมิ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 มี.ค.-7 มิ.ย. 2564

2.การศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. โดย ICAO ซึ่งเป็นการศึกษาด้านกฎระเบียบและมาตรฐานด้านการบิน จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มิ.ย. 2564 และแล้วเสร็จในเดือนก.พ. 2565

ดัน East-West-North Expansion

3.งานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) จะใช้เวลา 29 เดือน เริ่มงานก่อสร้าง เม.ย. 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส.ค. 2567 4.โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ใช้เวลา 30 เดือน เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 2566 ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิ.ย. 2568 และ 5.งานก่อสร้างส่วนต่อขยาย West Expansion อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากผลการศึกษาของ IATA และ ICAO


“ประธานในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการว่า แม้ที่ประชุมจะได้อนุมัติ Action Plan การเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตาม ทอท.เสนอ แต่ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยเฉพาะกรณี ICAO ที่ขณะนี้ติดปัญหาการจัดทำสัญญาโดยให้ ทอท. เร่งปรึกษาทั้งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาทางจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และดำเนินการได้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ข้อมูลทั้งจากการศึกษาของ IATA และ ICAO มาประกอบการทำแผนแม่บทฉบับทบทวน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ