ครม. เคาะกฎกระทรวงเรียกรถผ่านแอปแบบถูกกฎหมาย จ่อประกาศแนบใน 30 วัน

“คมนาคม” เฮ! ครม.เคาะกฎกระทรวงเรียกรถผ่านแอปแบบถูกกฎหมายแล้ว “ศักดิ์สยาม” เผยส่งตรวจร่างกฤษฎีกา-ทำประกาศแนบให้เสร็จใน 30 วัน เปิดคุณสมบัติผู้พัฒนาแอปต้องเป็นนิติบุคคลไทย จดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป รถอายุไม่เกิน 9 ปีขนาดตั้งแค่ 50-120 kw ขึ้นไป ค่าโดยสารเริ่มต้นเท่าแท็กซี่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ…แล้ว  ขั้นตอนต่อไปส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วจัดทำประกาศตามกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จใน 30 วัน เมื่อแล้วเสร็จจึงจะเปิดให้มีการลงทะเบียนต่อไป

สำหรับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะระบุถึงคุณสมบัติต่างๆ ของการเป็นรถขนส่งที่เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันไว้ ได้แก่

รถอายุไม่เกิน 9 ปี เครื่องยนต์ 50-120 kw ขึ้นไป

คุณสมบัติของรถ มีอายุใช้งานไม่เกิน 9 ปี, แบ่งเป็นการใช้งานเป็น 3 ประเภท คือ

 • ขนาดเล็ก (เครื่องยนต์ 50-90 kw) เช่น Nissan March, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Mirage เป็นต้น
 • ขนาดกลาง (เครื่องยนต์ 90-120 kw) เช่น Toyota Altis, Honda Civic เป็นต้น
 • ขนาดใหญ่ (เครื่องยนต์มากกว่า 120 kw) เช่น Honda Accord, Toyota Fortuner เป็นต้น

มีลักษณะเป็นรถเก๋ง รถแวน 2 หรือ 3 ตอนก็ได้, ต้องทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองผู้โดยสาร และติดเครื่องหมายแสดงการใช้แอปพลิเคชัน

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติคนขับ มีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะ, ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

เริ่มต้นเท่าแท็กซี่

ส่วนอัตราค่าโดยสารเบื้องต้น รถเล็ก-กลาง ให้มีอัตราค่าโดยสารเหมือนรถแท็กซี่ในปัจจุบัน รถขนาดมหญ่มห้ให้มีอัตราค่าโดยสารเหมือนรถแท็กซี่ VIP ส่วนค่าบริการอื่นๆสามารถมีได้ แต่เรียกเก็บได้ไม่เกิน 200 บาท ส่วนรายละเอียดอื่นจะต้องรอรัฐมนตรีเป็นผู้ออกระเบียบอัตราค่าโดยสารต่อไป

เน้นคนไทย-ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน

ขณะที่การออกแอปพลิเคชัน ตลอดจนถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ต้องรอประกาศที่จะออกตามกฎกระทรวงนี้ในภายหลัง ในเบื้องต้นระบุคุณสมบัติของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ดังนี้

Advertisement
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ
 • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
 • มีสถานที่ประกอบการในไทย
 • บริการตลอด 24 ชม.
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนการได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ GPS ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน

 • ใช้เรียกรถยนต์รับจ้างโดยเฉพาะ
 • ผู้ขับรถต้องมีระบบยืนยันตัวตน เช่น Pin Code, Face Scan เป็นต้น , ระบบคำนวณเส้นทาง ระยะทาง และค่าโดยสารโดยประมาณ และมีระบบรับส่งข้อความหรือโทรศัพท์กับผู้โดยสาร
 • ส่วนผู้โดยสารจะต้อง มีระบบลงทะเบียนผู้โดยสาร, ระบบเรียกใช้งานทั้งแบบทันทีและจองล่วงหน้า, ระบบคำนวณเส้นทาง ระยะทาง และค่าโดยสาร, ระบบประเมินความพึงพอใจ และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน