โควิดปี 2563 สอยลูกค้าต่างชาติร่วงผล็อย หน่วยติดลบ -6 เท่า มูลค่าหด -9 เท่า

บ้าน คอนโด ธุรกิจ อสังหา
ดาต้าเบส

สำนักวิจัยอสังหาริมทรัพย์ “AREA-เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส” ขอแจมนโยบายปลดล็อกกฎหมายดึงต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยไทย

“ดร.โสภณ พรโชคชัย” ประธานกรรมการ AREA นำเสนอสถิติลูกค้าต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 โดยระบุว่า ปี 2563 ซึ่งเกิดสถานการณ์โควิดครั้งแรกในประเทศไทยช่วงต้นไตรมาส 2/63

ภาพรวมมีการซื้อขายห้องชุดจากบริษัทพัฒนาที่ดิน 28,947 หน่วย มูลค่า 95,791 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.309 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นยอดซื้อลูกค้าต่างชาติ 1,017 หน่วย มูลค่า 3,378 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 3.322 ล้านบาท

จุดโฟกัสคือ ต่างชาติซื้อสัดส่วนเพียง 3.5% ทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่า

เปรียบเทียบปี 2562 ยุคก่อนโควิด ต่างชาติซื้อ 6,557 หน่วย มากกว่าปี 2563 ถึง 6.5 เท่า (สัดส่วนหน่วย 15.5% ของตลาดรวม) และมูลค่าซื้อ 30,516 ล้านบาท จากมูลค่าการขายรวม 209,254 ล้านบาท มูลค่ามากกว่าปี 2563 ถึง 9 เท่า (สัดส่วน 14.6%)

ในขณะที่ราคาเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 4.654 ล้านบาท ลดลงเหลือเฉลี่ย 3.322 ล้านบาท ในปี 2563

เจาะท็อป 3 ทำเลที่ต่างชาติซื้อมากสุด พบว่า อันดับ 1 เขตใจกลางเมืองมียอดซื้อ 1,164 หน่วย สัดส่วน 34.5% รองลงมา ทำเลบางซื่อ-ติวานนท์ 414 หน่วย สัดส่วน 12.3% และทำเลรัชดาฯ-ลาดพร้าว 388 หน่วย สัดส่วน 10.0%

ดังนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มโควตาให้ต่างชาติซื้อคอนโดฯเกิน 49% ควรจำกัดทำเลย่านใจกลางเมืองเป็นหลัก

Advertisement

ในด้านราคาห้องชุดที่ต่างชาติซื้อมากสุด คือ 2-3 ล้านบาท สัดส่วน 30.2% รองลงมาราคา 3-5 ล้านบาท สัดส่วน 25.6%, ราคา 5-10 ล้านบาท สัดส่วน 24.5% แสดงว่าต่างชาติซื้อไม่ได้แตกต่างไปจากราคาคนไทยซื้อ

สิ่งที่รัฐบาลพึงระวังอย่าให้ต่างชาติมาแย่งซื้อตลาดหลักของคนไทย ต้องกำหนดให้ส่วนเกินโควตา 49% ให้ซื้อราคาสูงเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป

“ดร.โสภณ” เสนอแนะด้วยว่า มีตัวแบบจากต่างประเทศที่สามารนำมาปรับใช้ 4-5 ข้อด้วยกัน 1.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อต่างชาติมีการพักอาศัยในไทยอย่างน้อย 1 ปี ป้องกันการเก็งกำไรข้ามชาติ 2.เก็บภาษีซื้อต่างชาติ 10-15% เพื่อให้มีรายได้เข้าประเทศ

3.เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (property tax) ชาวต่างชาติ 1.5% ต่อปี เพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น 4.กำหนดให้ชาวต่างชาติขายต่อหลังจากถือกรรมสิทธิ์ 3 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันการเก็งกำไร

และ 5.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการซื้อโดยชาวต่างชาติ เพื่อความมั่นคงของชาติ