เปิดโผ 7 อรหันต์ คุมบอร์ดทรัพย์สินรถไฟ ลุ้น “นิวัตร ลมุนพันธุ์” นั่งบอร์ดคนที่ 8

เปิดชื่อ 7 กรรมการบริษัทลูกทรัพย์สินรถไฟ พบมีทั้งคนรถไฟ-คมนาคม-ฝ่ายทรัพย์สินม.ดัง-คณบดี เผยต้องหาชื่อเพิ่มอีก 1 ให้ครบองค์ประชุม คาด”นิวัตร ลมุนพันธ์” นอนมา ก่อนชงบอร์ดรถไฟ- สคร.-คนร.เห็นชอบเร็วๆนี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (เดิมคือ บริษัท รถไฟพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) ทั้งหมด 7 ราย 

โดยมี 1 รายที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทำให้ต้องสรรหาเพิ่มเติมตามกระบวนการต่อไป 

ซึ่ง คนร. ได้เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา ต่อทาคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.ได้รับทราบมติ คนร.ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และทางบอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้งก็ได้มีประชุมอย่างเป็นทางการไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 

เปิดโผ 7 อรหันต์

สำหรับรายชื่อกรรมการทั้ง 7 คน ประกอบด้วย 1.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะกรรมการบอร์ดร.ฟ.ท. ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด 2. นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคม 3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล คณะกรรมการบอร์ด ร.ฟ.ท. เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ (MD) 4. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ 5.รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  6.รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 7.นายพิทย อุทัยสาง ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง

เก็ง “นิวัตร ลมุนพันธ์” มาแน่

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบอร์ดยังขาดกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้การประชุมเพื่ออนุมัติในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการสรรหากกรรมการผู้จัดการ (MD) ยังเริ่มต้นไม่ได้ ดังนั้น ขั้นตอนหลังจากนี้ จะต้องนำรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการของบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director Pool System) ที่กำหนดโดยสคร. มาพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด ร.ฟ.ท. ก่อน จากนั้นจึงจะเสนอรายชื่อให้ สคร. ส่งต่อ คนร. พิจารณาตามลำดับ โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นบอร์ดอยู่ 

โดยชื่อที่คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการคนที่ 8 คือ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


จ่อตั้งอนุ 4 ฝ่าย

ทั้งนี้ หากกระบวนการเสนอรายชื่อเสร็จสมบูรณ์ ก็จะเริ่มดำเนินการประชุมบอร์ดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดประกอบด้วย 1. สรรหา MD 2.บริหารความเสี่ยง 3. ตรวจสอบภายใน และ 4. งานบริหารต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดตั้งบริษัทลูกบริหารทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท หรือ 25% ของวงเงิน 200 ล้านบาทที่ ครม.อนุมัติให้ ร.ฟ.ท.กู้ยืมและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน

เป้าหมายของบริษัทลูกคือ ดำเนินธุรกิจที่ดินมีสัญญาเช่า จำนวน 15,270 สัญญา และที่ดินเปล่าของ ร.ฟ.ท. จำนวน 38,469 ไร่ มีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ร.ฟ.ท.กับบริษัทลูกก่อน โดยขั้นตอนนี้จะต้องรอให้กระบวนการสรรหาบอร์ดและ MD แล้วเสร็จก่อน

มีการคาดการณ์ว่า หากบริษัทลูกสามารถดำเนินการได้ตามแผน จะทำให้มีผลตอบแทนรายได้ใน 10 ปี อยู่ที่ 123,797 ล้านบาท และภายใน 30 ปี อยู่ที่ 631,628 ล้านบาท จากในปี 2563 คาดว่ามีรายได้ 3,070 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการนำมาแก้ปัญหาภาระบำเหน็จบำนาญและหนี้สินในปัจจุบันที่มียอดสะสมอยู่ที่ 177,611.806 ล้านบาท รวมถึงหนี้สินที่อาจเกิดจากข้อพิพาทต่าง ๆ ในอนาคตด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ