กทม. “หันหน้าเข้าคลอง” มุ่งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบครบทุกด้าน

คลองแสนแสบ

ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ “คลองแสนแสบ” ติดตามการพัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ พร้อมบูรณาการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูคลองแสนแสบ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ รณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน

รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ และคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูล

ล่องเรือ เดินเท้า เข้าขุมชน

การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในครั้งนี้ เริ่มจากท่าเรือป้อมมหากาฬ เขตพระนคร เดินเรือต่อเนื่องเส้นทางคลองแสนแสบเพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ฝั่งคลอง

ผ่านพื้นที่เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสวนหลวง พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพทางเดินริมคลอง ณ ท่าเรือสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา

ขึ้นเรือที่ท่าเรือราม 1 เขตสวนหลวง เพื่อเยี่ยมชมสวนดอกไม้จุด Check-in คลองตัน-คลองแสนแสบ ที่สำนักงานเขตสวนหลวงพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จากที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะและที่ออกกำลังกายในพื้นที่ เดินชมทัศนียภาพทางเดินริมคลองแสนแสบสุด คลองกะจะ

เยี่ยมชมมัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม คลองตัน พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ถึงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมศาลเจ้า สมาคมตระกูลหวาง (อึ้ง) แห่งประเทศไทย และศาลเจ้า สมาคมตระกูลเลี่ยว

จากนั้นเยี่ยมชมจุด Check-in คลองแสนแสบ Street art และไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทางริมคลองแสนแสบ พร้อมพบปะประชาชนในชุมชนริมคลองแสนแสบ เขตสวนหลวง

ชวนทุกภาคส่วน #หันหน้าเข้าคลอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในทุกด้าน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขตและสำนักต่างๆ  และหน่วยงานภายนอก เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ

ตลอดจนการขอความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ และขอความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีของคลองแสนแสบ ภายใต้แนวคิด “หันหน้าเข้าคลอง”


บูรณาการแก้ปัญหาน้ำเสียยั่งยืน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเชิงบูรณาการ โดยการให้ความรู้และแนะนำในการติดตั้งถังดักไขมัน ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แก่บ้านเรือน ชุมชน และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

ส่วนหน่วยงานภายนอก เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง การบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน สนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบำบัด เป็นต้น

ในส่วนของภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการขอความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม

เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีของคลองแสนแสบซึ่งผ่านพื้นที่ 21 เขตของกรุงเทพมหานครให้มีภูมิทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง เพื่อเป็นคลองต้นแบบของการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ