เบิร์ทเดย์​ 2 ปี กรมราง “กิตติพันธ์” ปักธงดัน พ.ร.บ. กรมรางให้ได้

เบิร์ทเดย์​ครบรอบ 2 ปี กรมราง “กิตติพันธ์” ปักธงดัน พ.ร.บ. กรมรางให้ได้

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ​จัดงานครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนา​กรม โดยมีอดีตอธิบดีของกรมคือ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (อธิบดี ขร. คนที่ 2) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (อธิบดี ขร. คนที่ 1) ร่วมในพิธี

โดยนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)​ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางรางจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน คุ้มค่าต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่หลักประกอบด้วย

1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ

2) พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3) กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย

4) พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 5) ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการในระดับสากล


โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ขร. ได้มีการดำเนินการด้านระบบขนส่งทางรางต่าง ๆ อาทิ การออกมาตรฐานระบขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ ด้านความปลอดภัย ด้านรถขนส่งทางราง และด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบราง การพัฒนาความเป็นไปได้โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ที่เป็นการดำเนการมาอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผล การให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างดีที่สุด

เร่งดัน พ.ร.บ. กรมราง

รวมถึงการเร่งดำเนินการเพื่อออก พ.ร.บ.ขนส่งทางราง พ.ศ. … เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการดำเนินการด้านขนส่งทางราง เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ตามหน้าที่ของ ขร. ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นายกิตติพันธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขร. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมนี้ ขร. คาดหวังว่าระบบขนส่งทางรางจะเกิดการพัฒนา โดยเกิดร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ