ขนส่ง ขยายเวลาจองป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ทางออนไลน์ถึง 30 มิ.ย.

กรมการขนส่งทางบก ขยายบริการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ถึง 30 มิ.ย. ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับรูปแบบการบริการให้ประชาชน โดยเน้นการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการเดินทางและลดความเสี่ยงเกิดการแพร่กระจายและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขยายระยะเวลาให้บริการการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงดการเดินทางมาจองหมายเลขทะเบียนรถด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบกเป็นการชั่วคราว

โดยสามารถตรวจสอบผลการจองผ่านเว็บไซต์ภายใน 1-3 วันทำการ และเมื่อได้รับหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หากไม่มาดำเนินการจดทะเบียนภายในกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นต่อไป



ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิก โดยสามารถจองได้จำนวน 5 หมายเลขตามลำดับที่ต้องการ

พร้อมกำหนดหมวดอักษรได้ตาม ณ วันที่เปิดจอง หากหมวดอักษรใดมีผู้อื่นเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ โดยจะแจ้งผลการจองให้ทราบภายใน 1-3 วันทำการ ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการจองด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครสามารถจองได้ด้วยตนเองเช่นกัน ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ประกอบด้วย รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ซึ่งระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์จะเปิดให้จองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. และทราบผลการจองในทันที โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้

กรณีที่จองได้แล้วแต่ไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้

สำหรับการนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนให้แจ้งหมายเลขที่จองได้กับเจ้าหน้าที่และดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว กรณีที่หลักฐานครบถ้วนใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน สามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที

ทั้งนี้ การจองหมายเลขทะเบียนรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ทำได้โดยง่ายดายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก สำหรับต่างจังหวัดติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยตรง หรือสอบถามสายด่วน โทร.1584


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ