ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดิน”สระบุรี-อยุธยา”เร่งสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกแปดริ้ว-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในตำบลไผ่ล้อม ตำบลดอนหญ้านาง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ…. และร่างพระราชกฤษฎีกาเวนกำหนดเวนคืนที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ….มีระยะเวลา 4 ปี

เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ซึ่งเป็นทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางบ้านภาชีระยะทาง 1.050 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) กับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางบ้านภาชี-อุบลราชธานี) เป็นทางรถไฟสายใหม่เขตทางกว้างประมาณ 100 เมตร และต้องสร้างทางรถไฟเลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางบ้านภาชี-อุบลราชธานี) กับทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย เป็นทางรถไฟสายใหม่ เขตทางกว้างประมาณ 130 เมตร

ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเดิมประกาศใช้วันที่ 30 ส.ค.56 สิ้นสุดการบังคับใช้วันที่ 30 ส.ค.60 แต่ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ยังดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ไม่เสร็จ เพราะได้รับเงินอนุมัติค่าเวนคืนไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด