เข้มตรวจยิบเข้า “ภูเก็ต” การบินพลเรือน ย้ำต้องทำตามมาตรการจังหวัด

นักท่องเที่ยว-ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

“การบินพลเรือน”ย้ำผู้โดยสารที่จะเข้าภูเก็ต 15-31 ก.ค. 64 ศึกษามาตรการของจังหวัดเมื่อ 11 ก.ค. 64 ให้เรียบร้อย เผยต้องได้วัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส ส่วนแอสตร้าเข็มเดียว นักเรียน-นักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกัด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้รับการร้องขอจากจ.ภูเก็ต เรื่องมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัด ความว่า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น จังหวัดภูเก็ตโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอความร่วมมือให้ CAAT เน้นย้ำมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดและคนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2564

โดยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการของจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว มีผลตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2564

ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ท่าเรือทุกท่า และช่องทางภายในประเทศทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผู้เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ได้วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม – แอสตร้า 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน

-ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค COVID-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

-ผู้เดินทางที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค COVID-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

นักเรียน-นักศึกษา ขอหนังสือรับรอง และต้องตรวจเชื้อ

-กรณีนักเรียน-นักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า-ออก จ.ภูเก็ต เพื่อการเรียนการศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัด ออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน

– ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ตโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

-แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

-ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self-Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรค COVID-19 ให้พบแพทย์โดยด่วน

ปกปิดข้อมูล เจอ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย


2. ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้าไปยังจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 (D-M-H-T-T-A) ได้แก่

D – Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M – Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ
H – Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ
T – Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T – Testing ตรวจหาเชื้อ COVID-19
A – Application ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ

หมายเหตุ : จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาทนครนายก นครสวรรค์ อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ตาก นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ