สั่ง “รถไฟ-ทอท.-ท่าเรือ-การทาง” ผุดแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 

“ศักดิ์สยาม” สั่ง 4 หน่วยงานทำ Action Plan แผนพัฒนาพื้นที่สาธารณะแก่ประชาชน พร้อมสั่งให้ รถไฟดูแผนพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ ช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง และที่สถานีหัวลำโพงด้วย พร้อมให้บูรณาการ การทาง พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนช่วงเพลินจิต – พระราม 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง การเร่งรัดสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ให้ประชาชน  โดยมี 3 หน่วยงานร่วมประชุมประกอบด้วย การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ขยายผลนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้นำพื้นที่มาทำประโยชน์ให้กับประชาชน ดังนี้

ท่าเรือจ่อผุดแผนพัฒนาพื้นที่รอบแหลมฉบัง

กทท. : นำพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง มาพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาอาชีพและเสริมรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการ เช่น ตลาดปลา ร้านค้า สนามกีฬา อาคารอเนกประสงค์ และท่าเรือท่องเที่ยว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา

ทอท.เน้นลู่จักรยาน-ออกกำลังกาย

ทอท. : นำพื้นที่ในท่าอากาศยานมาจัดสรรเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการจัดสรรพื้นที่ทำ “สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต” 

2.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดสรรพื้นที่ภายนอกเขตรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย

3.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จัดสรรพื้นที่ให้ จังหวัดเชียงราย ปรับปรุงพื้นที่เป็นเลนจักรยาน

รถไฟชูห้องสมุด-สวนสาธารณะ

ร.ฟ.ท. : นำพื้นที่มาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ และห้องสมุด ดังนี้

1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานดำรถไฟ จังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการในระยะที่ ๑ และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และมีแผนดำเนินการ

ในระยะที่ 2 ต่อไป

2. ห้องสมุดรถไฟเพื่อประชาชนสถานีรถไฟลำปลายมาศ ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2563

3. ห้องสมุดการรถไฟเพื่อประชาชนบริเวณย่านสถานีบุรีรัมย์ ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2552

4. ห้องสมุดการรถไฟเพื่อประชาชนสถานีหนองคาย ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2552

5. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ 5) สถานีชุมทางทุ่งสง ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2542

6.สวนสาธารณะและห้องสมุดสถานีรถไฟกันตัง ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2553


7.ที่หยุดรถพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2563

8.ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องสมุดรถไฟสุไหงโก-ลก ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2553

สั่งทำ Action Plan พัฒนา

ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้ ร.ฟ.ท. เร่งรัดศึกษาการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ บริเวณแนวเส้นทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – สถานีหัวลำโพง และการใช้ประโยชน์สถานีหัวลำโพง โดยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

2.ให้ 4 หน่วยงาน จัดทำ action plan ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ที่มีความชัดเจน เพื่อแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3.ให้ ร.ฟ.ท. พิจารณาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของหน่วยงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

4.การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงาน อาจพิจารณาเรื่องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ประกอบด้วย เพื่อให้การบำรุงรักษาไม่เป็นภาระต่อหน่วยงาน 

5.ให้ กทพ. และ ร.ฟ.ท. บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมทางพิเศษ ช่วงเพลินจิต – พระราม 4 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ