“รถไฟ” ล็อกดาวน์ลดขบวนรถไฟทั่วประเทศเหลือ 78 ขบวน ถึง 2 ส.ค. 64

ยกระดับมาตรการคุมเดินทาง “รถไฟ” ปรับลดขบวนรถไฟทั่วประเทศจาก 236 ขบวน/วัน เหลือ 78 ขบวน/วัน ยาวถึง 2 สิงหาคม นี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีข้อกำหนดให้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด พร้อมขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่ และออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. 

ลดขบวนรถไฟเหลือ 78 ขบวน/วัน

การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกำหนดของ ศบค. จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถระยะไกล) คงเปิดให้บริการอยู่ 8 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น)  70 ขบวน มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

ขอเงินคืนที่สถานีรถไฟได้ทุกที่

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

“การปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสารครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับข้อกำหนดของ ศบค. และการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง” 

    

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ยังเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 มีดังนี้ 

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

– ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

– ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

– ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

– ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

– ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) 

– ขบวนรถเร็วที่ 172  สุไหงโกลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) 

2. ขบวนรถเชิงสังคมที่ให้บริการ 70 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 16 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ

– ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 นครราชสีมา – สุรินทร์ – นคราชสีมา (ไม่มีเดินช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา)

– ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย – หนองคาย 

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – อุบลราชธานี 

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย (ไม่มีเดินช่วง ขอนแก่น – นคราชสีมา) 

สายใต้ จำนวน 14 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี

– ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี

– ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี

– ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ 

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร


– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี –ยะลา – สุราษฎร์ธานี (ไม่มีเดินช่วง ยะลา – สุไหงโกลก)

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – ยะลา– นครศรีธรรมราช (ไม่มีเดินช่วง ยะลา – สุไหงโกลก)

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

– ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

– ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา

– ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย จำนวน 12 ขบวน

– ขบวนรถที่ 4304/4305  

– ขบวนรถที่ 4306/4307  

– ขบวนรถที่ 4314/4315  

– ขบวนรถที่ 4320/4321  

– ขบวนรถที่ 4322/4323  

– ขบวนรถที่ 4344/4345

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ