อธิรัฐ ตั้งอนุกรรมการ 2 ชุด เตรียมการตั้ง “สายการเดินเรือแห่งชาติ”

ท่าเรือ ส่งออก

“อธิรัฐ” สั่งตั้งอนุกรรมการด้าน “พาณิชยนาวี-สื่อสารสาธารณะ” เตรียมการตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เร่ง “เจ้าท่า-ท่าเรือ” แบ่งงานให้ชัด เพื่อส่งฝ่ายเลขาฯดำเนินการต่อไป

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด ได้นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด โดยนำข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มาพิจารณา ดังนี้ 1) ทางเลือกรูปแบบการดำเนินงานของ บริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด 2) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติโดยงการท่าเรือฯ 3) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ 4) แผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โดยได้สั่งการ ในที่ประชุม ดังนี้

1) มอบให้กรมเจ้าท่า (จท.) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และกองกฎหมายกระทรวงคมนาคม แบ่งหน้าที่กันทำงาน ในแต่ละด้านให้ชัดเจน และรีบส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อดำเนินการต่อ

2) ให้ศึกษาลงลึกในด้านข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกรูปแบบของบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด อย่างครบถ้วน รอบคอบ


3) มอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการ 2 คณะก่อน ได้แก่ ด้านการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและมาตรการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และด้านการสื่อสารสาธารณะ หลังจากเริ่มการศึกษาแล้ว จึงค่อยตั้งอีก 4 คณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ด้านการพัฒนาอู่เรือ ด้านการพัฒนาท่าเรือ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี โดยให้เร่งดำเนินการมี Time Line ที่ชัดเจน และส่งผลการประชุมให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัทสายการเดินเรือ ประมวลเสนอคณะกรรการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติโดยมีนายศักดิ์สยามเป็นประธานต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ