ประชาชนแห่ walk in ฉีดวัคซีนที่ฮับบางซื่อ-เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดก่อนเวลา

6.00 น. ประชาชนแห่ walk in ฉีดวัคซีนที่ฮับบางซื่อ เปิด 4 ประตู-เจ้าหน้าที่ 100 โต๊ะเริ่มฉีดก่อนเวลา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กระทรวงคมนาคมรายงานสถานการณ์การให้บริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อมีประชาชนจำนวนมาก walk in เข้ามารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 6.00 น. ดังนี้

1) ภาพรวมมีปริมาณมาก แต่ได้บริหารจัดการโดยประตู 1-4 มีการเปิดทุกประตู ให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องวัดความดันนั่งรอในอาคาร

2) กำลังเจ้าหน้าที่มีการสนธิกำลังทั้งข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ/จิตอาสา ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 06.00 น.

3) มีการ monitor สภาพปริมาณ การรอคิว ให้สมดุลกับการฉีดวัคซีน โดยวันนี้เริ่ม 07.30 ก่อนเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีภาพและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พร้อมปฏิบัติงานเต็ม 100 โต๊ะฉีด

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เรียกประชุมเพื่อปรับแผนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ฮับบางซื่อแบบวันต่อวัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) เปิดประตูเร็วขึ้น และให้มานั่งที่ register โดยไม่วัดความดัน สำหรับผู้อายุต่ำกว่า 70 ปี

2) ในการเข้าคิวมีการปรับหางแถวใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ให้หางแถวแต่ละประตูชนกัน

3) ปรับให้นำที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ประตู 4 ออกจากพื้นที่ และขยับรถบริการสุขาออก ทำให้มีพื้นที่ยืนและนั่ง รวมทั้งเพิ่มเก้าอี้ได้มากขึ้น

4) มีการประสานช่วยระบาย ทุกประตู ไม่แบ่งกันบริหาร ทำให้ไม่มีความแออัดตั้งแต่วันที่ 29 ก ค. 64 แล้ว

Advertisement