LPP ไอเดียเท่ LivableIsolation ดูแล 1.2 แสนคน 200 คอนโดฯ

สมศรี เตชะไกรศรี

LPP ลอนช์แคมเปญ “Livable Community Isolation” รองรับเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยที่อาจติดเชื้อโควิดอาการไม่รุนแรง ให้สามารถแยกกักตัวรักษาแบบ (HI-home isolation) ในคอนโดฯ โดยได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกอย่างดี คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของชุมชน

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ในเครือ LPN เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิดในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาครัฐมีนโยบายให้กลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้านได้ (HI-home isolation)

LPP ในฐานะผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดตั้งโครงการ “Livable Community Isolation” รองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่ทวีจำนวนยิ่งขึ้น

โดยให้ความดูแลและช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ LPP ดูแลกว่า 1.2 แสนครัวเรือน ใน 200 โครงการ ทั้งโครงการที่พัฒนาโดย LPN และโครงการภายนอกหรือ non-LPN

โดย LPP ได้รับการสนับสนุนข้อมูลความรู้และหลักปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย home isolation จาก พญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย และกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยจัดสัมมนาออนไลน์ให้กับคณะกรรมการทุกนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าหน้าที่บุคลากรของ LPP

สำหรับมาตรการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยสถานพยาบาลต่าง ๆ ติดตามดูแล รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัย อุ่นใจ


และพบว่าผลตรวจเป็น negative กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของแต่ละนิติฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการ (ผู้ป่วยสีเขียว)

อาทิ จัดทำ timeline ผู้ป่วยย้อนหลัง 7-14 วันเพื่อแจ้งเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยให้สังเกตอาการตนเอง, จัดส่งอาหาร ยา สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน, จัดเตรียมแม่บ้านคอยจัดเก็บขยะเศษอาหาร

ขยะติดเชื้อตามเวลาที่กำหนดทุกวัน, ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ, อำนวยความสะดวกหากผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ป่วยสีเขียวเป็นสีเหลือง

“Livable Community Isolation บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยและปลอดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน ควบคู่กับให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนโดยรวม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน

มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของชุมชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามหลักชุมชนน่าอยู่ ‘ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน’ ของ LPP” นางสาวสมศรีกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ