คมนาคมเตรียม5โครงการยักษ์กว่า1.2แสนล้าน รายงานครม.สัญจร 27-28 พ.ย.นี้ ครบทั้งมอเตอร์เวย์-ทางคู่-รถไฟฟ้า

แฟ้มภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร จ.สงขลา-ปัตตานี ในวันที่ 27-28 พ.ย.2560 กระทรวงคมนาคม เตรียมรายงานความคืบหน้าโครงการกระทรวงคมนาคม ใช้เงินลงทุนกว่า 121,543 ล้านบาท


ได้แก่ มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 47.2 กิโลเมตร วงเงิน 30,499 ล้านบาท อยู่ระหว่างการศึกษาการร่วมทุน รถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 23,379 ล้านบาท, สุราษฎร์ธานี-สงขลา ระยะทาง 324 กิโลเมตร วงเงิน 51,818 ล้านบาท และหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร วงเงิน 7,906 ล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ส่งรายละเอียดข้อมูลให้กับกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขณะที่รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร วงเงิน 7,941.80 ล้านบาท เร่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอผลการศึกษามายังกระทรวงคมนาคม