ศักดิ์สยามสั่ง “รถไฟ-ทางหลวง” สางปมที่ดินบุกรุก ตั้งคณะทำงานร่วม พม. ใน 30 วัน

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ สั่ง “รถไฟ-ทางหลวง” สางปมที่ดินบุกรุก ตั้งคณะทำงานร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใน 30 วัน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2564 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมเจ้าท่า (จท.)

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

1.ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร.ฟ.ท. และภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของ ร.ฟ.ท. เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 30 วัน

2.ให้ ร.ฟ.ท.ลงพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาอย่างชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน


3.เร่งรัดให้ ร.ฟ.ท.พิจารณาการคิดอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของชุมชนพระราม 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

4.กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับพระรามสอง-วังมะนาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ให้ ทล.เร่งดำเนินการตรวจสอบจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการให้ชัดเจน พร้อมสำรวจความต้องการของประชาชน

5.กรณีโครงการก่อสร้างสำนักงานแขวงการทาง ชุมชนสะพานร่วมใจ เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ให้ ทล.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

6.มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยให้ยึดแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกันในทุกด้านร่วมกับภาคประชาชนในการแก้ปัญหา และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ