“เจ้าท่า” ขุดลอกแม่น้ำแม่มอกคืบ 3 กม. ปี 65 ขุดเพิ่ม 6 กม.

“กรมเจ้าท่า” เผยขุดลอกแม่น้ำแม่มอกแก้ปัญหาน้ำท่วม คืบหน้า 3 กม. ปี 65 ขุดเพิ่ม 6 กม.

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินภารกิจขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความตื้นเขินของลำน้ำ เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ทั้งนี้ แม่น้ำแม่มอก เป็นแม่น้ำสายสำคัญ เกิดปัญหาความตื้นเขิน ทรุดโทรม เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรมได้ลงพื้นสำรวจพร้อมจัดทำแผนโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอกให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำ ตลอดจนรักษาสมดุลของชุมชนและธรรมชาติ เพื่อพัฒนาแม่น้ำแม่มอกให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาแม่น้ำอีกหนึ่งแห่งจากแม่น้ำสายอื่นทั่วประเทศ

โดยแผนดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ 2562 ระยะทาง 1,050 เมตร  ปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 2,300 เมตร ปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ 1 ระยะทาง 2,350 เมตร 


ปัจจุบันดำเนินการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ 2 ระยะทาง 3,050 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านเด่นดีหมี ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ร่องน้ำมีขนาดกว้าง 20 เมตร ระดับก้นร่องน้ำระดับลึก 81 เมตร ระยะทางขุดลอก 3,050  เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 158,789 ลูกบาศก์เมตร ใช้รถขุด นว.3  นว.5 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เริ่มเปิดหน่วยขุดลอกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 – 27 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน 

ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกได้แล้วเสร็จ 100% คงเหลือการปรับสภาพแนวคันดินและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เรียบร้อยสวยงาม และจากผลการได้พบปะผู้นำท้องที่ในวันนี้ จะรับข้อเสนอของประชาชนไปดำเนินการในช่วงตำบลไทยชนะศึกในปีงบประมาณ2565 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ