คืบหน้าแท็กซี่เสรี เปิดลงทะเบียนแอปเรียกรถ พ.ย. 64 เริ่มต้น 40 บาท

“ศักดิ์สยาม” เผย “ขนส่ง” เซ็นกฎหมายลูก 4 ฉบับ”แอปเรียกรถ”แล้ว เปิดลงทะเบียนวันนี้ คาดใช้เวลาพิจารณา 1 เดือน “พ.ย. 64″ให้บริการ เผยราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท จ่อคุมรถไรเดอร์ส่งของ-อาหารถัดไป

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอพพลิเคชั่นขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน และเพื่อให้สามารถควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการในลักษณะดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรม 

เซ็นกม.ลูกเรียกรถ 4 ฉบับ

บัดนี้ กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 4 ฉบับ ลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 

1.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์  2564 

2.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2564 

3.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า และการวัดความสามารถในการขับเคลื่อนของรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2564 


4.ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2564 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดให้ระบบที่ใช้สำหรับรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  ก่อนนำไปให้บริการประชาชน จึงต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของแอปพลิเคชันดังกล่าวก่อน 1 เดือน

ยื่นขอ 1 ต.ค. พฤศจิกายนออกวิ่ง 

ดังนั้น ขั้นตอนถัดไปคือการเปิดให้ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นขอรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งสามารถยื่นขอรับรองตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดย ขบ. จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพิจารณา ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด จะต้องรองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ในระบบและให้ความสำคัญในลำดับแรก ส่งเสริมการใช้รถยนต์รับจ้างไฟฟ้า เป็นต้น คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน คาดว่าเดือนพฤศจิกายนน่าจะเริ่มรถตามแอปพลิเคชันออกให้บริการ ตอนนี้มีผู้ให้บริการเริ่มขออนุญาตแล้ว 5-6 ราย

เมื่อผู้ให้บริการได้รับการรับรองจากกรมแล้ว จึงจะสามารถเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าเป็นสมาชิกได้ ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไข 1 คน/ รถ 1 คัน 

และผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้อง ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รถยนต์ที่ใช้จะต้องเป็นของตนเองมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี มีหลักฐานการจัดให้มีประกันภัย และประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ ด้วย รถที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับเครื่องหมาย รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงที่กระจกกันลมหน้าและกระจกกันลมด้านหลัง จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากนั้น จะมีการการติดตั้ง QR CODE สำหรับประเมินความพึงพอใจภายในรถที่ขึ้นทะเบียนผ่านแอปด้วย ในส่วนการเรียกรถใช้งานจะกำกับไว้ว่า รถแท็กซี่ในระบบสามารถโบกเรียกได้ปกติ แต่รถส่วนบุคคลที่เอาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะต้องจองผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสามารถออกแบบค่าโดยสาร ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ แต่ทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามกรอบและกติกาที่กำหนดไว้

ค่าโดยสารเริ่มต้น 40 บาท

ทั้งนี้ ในแอปพลิเคชันจะให้ความสำคัญกับแท็กซี่มิเตอร์ในระบบมาอันดับ 1 ในการเลือกใช้งาน ลำดับภัดมาคือรถที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อม และหลังจากนั้นก็จะไล่ประเภทรถอื่นๆที่เป็นรถส่วนบุคคลตามลำดับ โดยค่าโดยสารเริ่มที่ 40 – 150 บาทตามประเภทรถ , ค่าโดยสารตามระยะทางคิดที่ 6-16 บาท/กม. แล้วแต่สภาพการจราจรและประเภทรถ มีค่าโดยสารที่คิดเพิ่มในขณะที่จราจรติดขัดที่ 2 บาท/นาที และจะมีค่าธรรมเนียมเรียกใช้งานครั้งละ 20 บาทอีกด้วย

เล็งกำกับไรเดอร์ขนส่ง “ของ-อาหาร” ถัดไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรถจักรยานต์ ได้ให้นโยบายกับกรมไปแล้ว กำลังดูสิ่งที่มีอำนาจดูแล ซึ่งกำลัง Workshop กัน โดยเน้นบรรดาไรเดอร์ที่ส่งของส่งอาหาร ให้เวลาไปแล้ว 30 วัน ถ้าไม่ทันก็ให้ต่อเวลามา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ