ยังไม่พร้อม! ขสมก.แจงปมดราม่าเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ หลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นที่ทิ้งขยะ

ตามที่สื่อโซเชียลได้ตีพิมพ์ข้อความ พาดหัวข่าวว่า “ผู้โดยสารเข้าใจผิด เครื่อง Cash Box
เต็มไปด้วยขยะ แนะ ขสมก.ควรทำโฆษณาวิธีการใช้” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นั้น

นายประยูร ช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ชี้แจง ดังนี้


1.องค์การได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Cash Box) และเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยองค์การมีแผนการติดตั้งบนรถโดยสารของ ขสมก.จำนวน 2,600 คัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 61

2. ขณะนี้ บริษัท ช ทวี ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรแล้วเสร็จ จำนวน 734 คัน คาดว่าจะติดตั้งครบ 800 คัน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 60 ส่วนการติดตั้งเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ Cash Box บนรถโดยสารธรรมดา ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 150 คัน แต่ยังไม่เปิดใช้บริการ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบสัญญาณยังขาดความเสถียร บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนการใช้งาน

3. จากกรณีมีข่าวเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันองค์การได้จัดหาวัสดุมาห่อหุ้มเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ Cash Box ดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ องค์การจึงประสานไปยังบริษัท ช ทวี ฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมทั้งให้ติดสัญลักษณ์เพื่อชี้บ่งว่า “ยังไม่เปิดใช้บริการ” อีกทั้งได้กำชับพนักงานประจำรถ ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

หากพบเห็นให้ว่ากล่าว ตักเตือน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการให้ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์การได้ติดตั้งบนรถโดยสารซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ อันเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการในอนาคต