คมนาคม จัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กระทรวงคมนาคม  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 “ศักดิ์สยาม” นำทีม

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ศักดิ์สยาม”นำทีมคมนาคมน้อมรำลึก

เริ่มที่ กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน

อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

โดยจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กระทรวงคมนาคม และเผยแพร่คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางสื่อออนไลน์ของกระทรวงคมนาคมตลอดเดือนตุลาคม 2564

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสนี้ด้วย

3 กรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้านกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี ทย. เป็นประธาน พร้อมนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดี (ด้านเศรษฐกิจ) และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ อธิบดีได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

ขณะที่กรมทางหลวง (ทล.) เมื่อเวลา 8.30 น. ก็ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช่นกัน โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีทล.เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงเข้าร่วมพิธี ในการนี้ อธิบดีกรมทางหลวงได้วางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ ห้องโถงอาคารพหลโยธิน ทล.

ด้านกรมทางหลวงชนบท (ทช.) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดี นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท วางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมรูปทรงงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน ณ บริเวณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รถไฟ เปิดสถานีกลางบางซื่อ ร่วมน้อมรำลึก

ปิดท้ายที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า ร.ฟ.ท. พร้อมด้วยรองผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ พนักงาน และจิตอาสา 904 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณย่านสถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

นายนิรุฒฯ เผยว่า การรถไฟฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน และได้น้อมนำพระราชดำริแห่งการพัฒนาระบบคมนาคมของไทย มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน การให้บริการ การพัฒนาประเทศ และการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมไทย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ติดตั้งนาฬิกา ที่หน้าปัดมีหมายเลข ๙ เพียงเลขเดียว บนผนังกระจกด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยตัวเรือนนาฬิกามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 21 เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถานีกลางบางซื่ออีกด้วย