ครึ่งปีแรก 2564 อสังหาฯ EEC ทาวน์เฮาส์ทะลัก-แห่ตุนใบอนุญาตคอนโดฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.รายงานว่า สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด EEC กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อและความมั่นใจในการซื้อที่อยู่อาศัยของจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ EEC เป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 2 ปี 2564 และครึ่งแรกปี 2564

Q2/64 แห่ขอไลเซนส์ก่อสร้าง

โดยพบว่าในไตรมาส 2/64 มีการชะลอตัวของทางด้านซัพพลาย โดยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ลดลงร้อยละ -1.3 แต่ด้านการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในไตรมาส 2/63 ซึ่งเป็นระยะแรกของการเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ ไตรมาส 2/63 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงร้อยละ -52.8 หรือที่เคยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 5,700 หน่วยต่อไตรมาส

ส่วนด้านดีมานด์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่สะท้อนกำลังซื้อที่อยู่อาศัยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -10.4 และมูลค่าลดลงร้อยละ -8.0

ทาวน์เฮาส์มากสุด 51.9%

ด้านภาพรวมสถานการณ์ในช่วงครึ่งแรกปี 2564 เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดถึงสองระลอก ส่งผลให้ทั้งซัพพลาย-ดีมานด์ของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง โดยซัพพลายการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในด้านโครงการลดลง ร้อยละ -22.8 และจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -15.7

ขณะเดียวกันการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในช่วงที่ไม่ปกติ ส่วนดีมานด์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลดลง จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -21.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -18.1

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจำนวน 71 โครงการ 7,090 หน่วย แสดงให้เห็นถึงจำนวนโครงการลดลงร้อยละ -22.8 และจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี 92 โครงการ 8,409 หน่วย

ส่วนใหญ่ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินพบว่าเป็นโครงการทาวน์เฮาส์มากที่สุด จำนวน 3,682 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.9 ของจำนวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด

รองลงมาเป็นบ้านแฝดจำนวน 1,676 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.6 และบ้านเดี่ยวจำนวน 1,667 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5 ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินจัดสรรตามลำดับ

คอนโดฯตุนใบอนุญาต

เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่ EEC ในครึ่งปีแรก 2564 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด เรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 “ชลบุรี” มีจำนวน 3,704 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด และมีการออกใบอนุญาตจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2อันดับ 2 “ระยอง” มีจำนวน 2,782 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.2 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงร้อยละ -7.3

อันดับ 3 “ฉะเชิงเทรา” มีจำนวน 604 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงมากถึงร้อยละ -70.0

ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้าง พบว่าครึ่งปีแรก 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจำนวน 17,049 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

แบ่งออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวน 13,895 หน่วย และอาคารชุดจำนวน 3,154 หน่วย

ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออกใบอนุญาตลดลงร้อยละ -1.8 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 78.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

ระยอง-แปดริ้วตีคู่ขอก่อสร้าง

เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่ EEC ในครึ่งปีแรก 2564 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด เรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 “ชลบุรี” มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 10,389 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.9 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด

อันดับ 2 “ระยอง” มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 3,722 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.8 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด

อันดับ 3 “ฉะเชิงเทรา” มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 2,938 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด

ครึ่งปีแรกชลฯโอน 3 หมื่นล้าน

ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีแรก 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC จำนวน 16,045 หน่วย มูลค่ารวม 37,855 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -21.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -18.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจำนวน 20,550 หน่วย และมูลค่า 46,209 ล้านบาท

เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยเรียงตามมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 “ชลบุรี” มีจำนวน 12,489 หน่วย ลดลงร้อยละ -5.3 และมีมูลค่า 30,436 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.6

อันดับ 2 “ระยอง” มีจำนวน 2,794 หน่วย ลดลงร้อยละ -47.5 และมีมูลค่า 5,874 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -43.8

อันดับ 3 “ฉะเชิงเทรา” มีจำนวน 762 หน่วย ลดลงร้อยละ -62.6 และมีมูลค่า 1,545 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -63.1

บ้านแพงขึ้นดันยอดโอนโต

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินสถานการณ์ภาพรวมปี 2564 โดยประมาณการในด้านซัพพลายการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในปี 2564 จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -17.5 ถึง 0.8 การขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -9.2 ถึง 11.0

ส่วนด้านดีมานด์ในปี 2564 คาดการณ์ว่าหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -37.8 ถึง -24.0 แต่จำนวนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 9.5 ถึง 33.8


เหตุผลเนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ